ถุ ง ยั งชี พ พ ร ะรา ชท า นแก่ประชาชนที่ได้รับผลก ร ะท บจากเ ห ตุ อุ ท ก ภั ย

ถุ ง ยั งชี พ พ ร ะรา ชท า นแก่ประชาชนที่ได้รับผลก ร ะท บจากเ ห ตุ อุ ท ก ภั ย “กรมห มื่ นสุทธนารีนาถ” และ “สมเ ด็ จเจ้าฟ้าฯ ก ร …

Read More

โครงตามแนวพ ร ะปณิธานกรมพ ร ะศรีสวางควัฒนฯ เพื่อแก้ไข ปั ญ ห าโ ร ค พิ ษ สุ นัขบ้ า

โครงตามแนวพ ร ะปณิธานกรมพ ร ะศรีสวางควัฒนฯ เพื่อแก้ไข ปั ญ ห าโ ร ค พิ ษ สุ นัขบ้ า “ศูนย์พักพิ งสุ นั ข จ รจั ด นครชัยบุรินทร์” ศู น ย์ ดู แ …

Read More

ทำน า ย ด ว ง ชี วิ ต แ ม่นเวอร์ ฝึกดูลายมือด้วยตั วเอง 2564

ทำน า ย ด ว ง ชี วิ ต แ ม่นเวอร์ ฝึกดูลายมือด้วยตั วเอง 2564 เส้ น ส ม อ ง ถึงแม้ว่าเส้นส ม องจะบ อ กว่าคุณคิดอ ย่ า งไร แต่ก็ไม่ได้ บ …

Read More

ห น้ าที่สำคัญ 4 ประการ พ ร ะ บ ร มราโชวาท พ ร ะพันปีหล ว ง เนื่องในวันสต รี ไ ท ย 2546

ห น้ าที่สำคัญ 4 ประการ พ ร ะ บ ร มราโชวาท พ ร ะพันปีหล ว ง เนื่องในวันสต รี ไ ท ย 2546 สมเด็จพ ร ะนางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะบรมราชินีนาถ พ ร …

Read More

โครงการชั่ ง หั ว มั น ตามแนวพ ร ะราชดำริในหลวง ร.9

โครงการชั่ ง หั ว มั น ตามแนวพ ร ะราชดำริในหลวง ร.9 “…คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่ อมาภายในวั นเดียว ทุกคนในท้ อ งที่นั้น ก็เข้าใ จว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในส มั ยนี้ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้ าว หน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลั …

Read More

พยาบาลกอดกันอย่างหมดอาลัย

จากสถานการณ์การแพ ร่ระ บ า ดของเ ชื้ อไว รั สโ ค วิ ด-19 ที่ได้ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากมายกันเลยทีเดียว บางธุรกิจถึงกับต้องพักกิจการ หรือปิดกิจการกันไปเลย ทำให้เกิดการว่างงาน ตกงาน กันเป็นจำนวนเยอะมากมาย ที่ช่วงแลกๆ รัฐบาลก็ได้เข้าช่วยเหลือเป็นจำนวนมากมาย จนตอนนี้เชื้ อไ ว รั สโ ค วิ ด-19 ก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้ว และก็คงยังไม่หมดง่ายๆแน่น …

Read More

ออกเต็มๆ เลขมหามงคล

ล่าสุดก็ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับวันห ว ยออกหรือวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ล่าสุดก็ได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า สำหรับประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และเลขที่ออกก็มีดังต่อไปนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท 910261 เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 …

Read More

อองตวน ชมภาพนางฟ้าโอลิมปิกสุดสวย

เชื่อว่าหลายคนต้องพอจะรู้จักเขากันพอสมควรกันอย่ างแน่นอน สำหรับ อองตวย ปินโต เขาเกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 (ค.ศ. 1991) ที่เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการชกมวยครั้งแรกของอองตวน ปินโต เริ่มชกตั้งแต่อายุ 11 ปี ก่อนที่จะเริ่มชกในสนามมวยลุมพินีตอนอายุ 14 ปี พร้อมกับสร้างสถิติเป็นนักมวยไทยต่างชาติที่ลงแข่งขันด้วยอายุที่น้อยที่สุด และสนามมวยราชดำเนินตอนอายุ 15 …

Read More