ทรงสนทนาธรรม กับสมเด็จพ ร ะพุทธโฆษาจารย์

ทรงสนทนาธรรม กับสมเด็จพ ร ะพุทธโฆษาจารย์ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียน จิ ต อาสาพ ร ะราชทาน โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว เสด็จพ ร ะราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพ ร ะสินีนาฏ …

Read More

งดงามยิ่ง เจ้าคุณพ ร ะสวมชุดผ้าทอหาดเสี้ยว สื่อความหมายได้อ ย่ า งลึกซึ้ง

งดงามยิ่ง เจ้าคุณพ ร ะสวมชุดผ้าทอหาดเสี้ยว สื่อความหมายได้อ ย่ า งลึกซึ้ง เมื่อวันที่ 9 เม.ย. แฟนเพจ “เรารั กเจ้าคุณพ ร ะสินีนาฏ พิลาสกัลย า ณี”ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเจ้าคุณพ ร ะที่สวมใส่ชุดผ้าใหมอย่ า ง งดงาม โดย “เอกกำกร โพธิ์แดง” ได้ให้ความหมายของผ้าที่ท่านเจ้าคุณพ ร ะสวมใส่ว่า …

Read More

คุณลุงเฉินง้วน ไอศกรีมลอ ย ฟ้ า เ สี ย ชี วิ ตแล้ว

คุณลุงเฉินง้วน ไอศกรีมลอ ย ฟ้ า เ สี ย ชี วิ ตแล้ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ PK Kankluay ได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของปิดตำนา นไอศกรีมลอยฟ้ า หน้าองค์พ ร ะ ปฐมเจดีย์ โดยระบุว่า ปิ ดตำนาน ไอศกรีมลอยฟ้ าคุณลุงเฉินง้วน …

Read More

ซาบซึ้งผู้ใหญ่ ใ จ บุ ญ ช่วยช้าง 5 เชือกไม่ต้องเดินกลับบ้าน หลังเจอพิ ษ โค วิ ด

ซาบซึ้งผู้ใหญ่ ใ จ บุ ญ ช่วยช้าง 5 เชือกไม่ต้องเดินกลับบ้าน หลังเจอพิ ษ โค วิ ด จากที่ครอบครัวควาญช้างจำนวนนับสิบชี วิ ต พากันขนข้าวของขึ้นรถย น ต์ส่วน ตั ว พร้อมนำพาช้าง 5 เชือกเดินทางออกจากที่ทำงานเป็นฟาร์มช้ า งขนาดใหญ่ ในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี …

Read More

ในหลวง พ ร ะราชินี พ ร ะราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือชาว จ.พิ ษ ณุโลก

ในหลวง พ ร ะราชินี พ ร ะราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือชาว จ.พิ ษ ณุโลก เมื่อวันที่ 9 เมษายน พระบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพ ร ะนางเจ้าฯ พ ร ะบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ป ร ะสบวาต ภั ยและได้รับผลกระทบจากภั ย ธรร …

Read More

9 เม.ย. เมื่อ 36 ปีก่อน พสกนิกรไ ท ยจำมิรู้ลืม

9 เม.ย. เมื่อ 36 ปีก่อน พสกนิกรไ ท ยจำมิรู้ลืม พ ร ะราชพิธีถวายพ ร ะเพลิงพ ร ะบรมศ พ สมเด็จพ ร ะนางเจ้ารำไพพรรณี พ ร ะบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2528 สมเด็จพ ร …

Read More

เก้า จิรายุ ชวดเป็นท ห า ร เพราะป่ ว ย เ สี่ ย ง อั น ต ร า ย ต่อ ชี วิ ต

เก้า จิรายุ ชวดเป็นท ห า ร เพราะป่ ว ย เ สี่ ย ง อั น ต ร า ย ต่อ ชี วิ ต เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 เม.ย. 2564 …

Read More

เรียบง่ายแต่ได้ใ จ หนูน้อยช่วยกันจัดงานวันเ กิ ดเซอร์ไพรส์ให้พ่ อ

เรียบง่ายแต่ได้ใ จ หนูน้อยช่วยกันจัดงานวันเ กิ ดเซอร์ไพรส์ให้พ่ อ เชื่อว่าหลายคนคงชอบที่จะจัดงานวัน เ กิ ดแน่นอน แต่ด้วยข้อจำกัดบางอ ย่ า ง ทำให้บางคนขอแค่เพียงได้ทานข้าวกับครอบครัว คนรั ก เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว อ ย่ า งเหล่าหนูน้อยจากฟิลิปปินส์ ที่พากันจัดงานวันเ กิ ดให้คุณพ่ อ ด้วยอุปกรณ์ที่เรียบง่าย หาได้ตามครัวเรือน ไม่ต้องลงทุนมากนัก แต่สามารถครองใ …

Read More

ปรับโฉมใหม่งานทะเบียนราษฎร แจ้งย้ า ยที่อยู่ผ่านแอปฯ

ปรับโฉมใหม่งานทะเบียนราษฎร แจ้งย้ า ยที่อยู่ผ่านแอปฯ ครม.อนุมัติหลักการร่ าง กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ. …. ตามที่ ก ระ ทรวงมหาดไ ท ยเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่สะดวกรวดเร็วและปล อ ด ภั ย สอดคล้องกับชี วิ ตวิถีใหม่ แบบ New Normal โดยกระทรวงมหาดไ ท ย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตั …

Read More

ในหลวง พร้อมด้วยพ ร ะราชินี เสด็จฯวางศิ ล า ฤกษ์ศ า ลจังหวัดสุโขทัย

ในหลวง พร้อมด้วยพ ร ะราชินี เสด็จฯวางศิ ล า ฤกษ์ศ า ลจังหวัดสุโขทัย เมื่อเวลา 19.14 น. วันที่ 8 เม.ย. พ ร ะ บาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพ ร ะนางเจ้าฯ พ ร ะบรมราชนี เสด็จพ ร …

Read More