เรด้าร์ ลู กสาวคนเล็กนึกคิด บุญทอง ให้กำเ นิ ดทาย า ทแล้ว

เรด้าร์ ลู กสาวคนเล็กนึกคิด บุญทอง ให้กำเ นิ ดทาย า ทแล้ว

หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่ า ง ดีสำหรับ นึกคิด บุญทอง และคุณแ ม่มุกดา บุญทอง ที่ได้มีปั ญ ห ากับลู กสาวอดีตนาง เอ ก กุญแจซอล ป่านทอทอง บุญทอง

จ นถึงขั้นตั ด ข า ดความเป็นพ่ อ แ ม่ ลู กกัน โดยทางด้าน นึกคิด บุญทอง และ มุกดา บุญทอง ได้มีลู กด้วยกันทั้งหมด 3 คนได้แก่ กุญแจซอล,เรด้าร์ และ แจกัน

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นที่เรียบร้อย หลังนักแสดงรุ่นใหญ่อย่ า ง “หนึ่ง นึกคิด” ได้ลงภาพความน่ายินดี

เมื่อลู ก ส าวคนเล็ก “เรด้าร์” ได้คล อ ด ลู กสาว “น้องเอลิญ่า” ด้วยน้ำหนักตัว 3,287 กรัม

พร้อมเป็นคุณตาป้ายแดงเต็มที่ ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณตาป้ายแดง “หนึ่ง นึกคิด” นักแสดงรุ่นใหญ่ ที่เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา

อีกทั้งด้านลู กสาวก็ได้โพสต์ภาพสมาชิกใหม่ ซึ่งได้เผยชื่อ เ พ ศ น้ำหนัก ส่วนสูง สัญช า ติ และวันเ กิ ดของลู กสาว

พร้ อ มทั้งอวยพรไว้ว่า “ในที่สุดหนูก็ร อ อ อ กมาตามฤกษ์ แข็งแรง สมบูรณ์ ขอให้หนูเป็นเ ด็ กดี เลี้ยงง่าย มีแต่สิ่งดีๆ ในชี วิ ตหนู พระคุ้ ม ค รองนะลู ก”

หนึ่ง นึกคิด ได้ลงภาพหลานสาวพร้ อ มข้อความว่า “ยินดีต้อนรับ เด็กหญิงเอลิญ่า โบแร็ง สมาชิกใหม่ของครอบครัวครับ คุณตาป้ายแดง 25 พฤศจิกายน 2564”

ทางด้านของคุณเเ ม่ป้ายเเดงอ ย่ าง เรด้าร์ ได้โพสต์ภาพพร้อ มข้อความว่า Welcome My Little Girl

Name : Aleeyah Baurin (ด.ญ.เอลิญ่า โบแร็ง) – Nickname : Aleeyah (น้องเอลิญ่า)

Gender : Female – Weight : 3,287g – Height : 51 cm – Nationality : Thai-French – Birth : 25/11/2021

ในที่สุดหนูก็รอออ ก มาตามฤกษ์ แข็งแรง สมบูรณ์ ขอให้หนูเป็นเ ด็ กดี เลี้ยงง่าย มีแต่สิ่งดีๆในชี วิ ตหนู พระคุ้ มค รอ งนะลู กก

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3FNeSKm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *