เอ๋ อัจฉรา นอนรพ. 2 เดือน หลังหลายโ ร ค รุ ม เ ร้ า

เอ๋ อัจฉรา นอนรพ. 2 เดือน หลังหลายโ ร ค รุ ม เ ร้ า

ทำเอาแฟ นๆเป็นห่วง เมื่ออดีตนักแสดงดัง เอ๋ อัจฉรา ทองเทพ โพสต์ภาพอาการขาบ ว มหน้าบ ว มและข้อความหลังร อ ด ชีวิ ตมาอย่ า งหวุดหวิดจากโ ร คแ พ้ ภู มิ ตัวเองที่เ กิ ดกำเ ริ บส่งผลทำให้ต้องรั ก ษ าตัวที่โรงพย า บ าลนาน 2 เดือน โดยเธอได้เขียนข้อความแจ้งว่า

#เอ๋กลับมาแล้วค่ะ #ร อ ดชี วิ ตแบบหวุดห วิดอีกรอบ 42 วัน บนเตียงผู้ป่ ว ย..มาเป็นแพคเกจพร้ อ มกันเลย

#หัวใ จวายเฉียบพลัน_เส้ น เ ลื อ ดตีบ #ไตว า ยเฉียบพลัน_เนฟโฟรติก #SLEกำเ ริ บทั่วร่าง #ลำไ ส้อุ ดตัน_อั กเ ส บ #ความดันสูง #ข าเ น่ า #กล้ามเนื้ ออ่ อนแ รง

กราบขอบคุณทีมห ม อทั้ง 7 ท่าน ที่ต่อชี วิ ตให้เอ๋อีกรอบนะคะ ขอบคุณน้องๆพย า บ าลทุกคนนะคะ ขอบคุณเพื่อนติ๊ก Angkana Inthachan เฝ้าที่รพ.ต ล อ ดเวลาเกือบ 2 เดือน ขอบคุณทุกความห่ ว งใ ย ทุก กลจ.นะคะ ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วค่ะ #ง ด เ ยี่ ยมนะคะ เอ๋ไม่มีภู มิ ก ลั วโควิดด้วย!!..

การไม่มีโ ร คเป็นลาภอันประเสริฐ.

ดูแลสุขภ า พกันนะคะ อ อ ก กำลังกาย พักผ่ อ น ใ ห้เพียงพอ ไม่เ ค รี ยด ทานอาหารที่มีปะโยชน์ ฝึกเป็นคนคิดบวก นะคะทุกคน’

เอ๋ อัจฉรา ทองเทพ เป็นนักแสดงหญิงชาวไทย เป็นที่รู้จักจาก ผลงานละครในแนวจักร ๆ วงศ์ ๆ ทางช่อง7 เป็นนางเ อ กคู่ขวัญคู่กับ ปริญญา ปุ่นสกุล

มีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จ นถึงปัจจุบัน และเคยได้รับตำแหน่งรองอันดับ 1 มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2535

ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับก่อสร้าง และเครื่องสำอางค์

เคยสมรสกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา และมีบุตรส า วด้วยกัน 1 คน ชื่อ อัญญิกา ทองเทพ (ชื่อเล่น อัญ)

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3nF2p3S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *