สมกับฉ า ย าคุณพ่อดีเด่น ห นุ่ ม กรรชัย

สมกับฉ า ย าคุณพ่อดีเด่น ห นุ่ ม กรรชัย

ทำเอาหลายคนยกให้เป็นคุณพ่ อดีเด่นเลยทีเดียว สำหรับพิธีกรดัง หนุ่ ม กรรชัย เกี่ยวกับการเลี้ยงลู กสาวอย่ า งน้องมายู

หลังเจ้าตัวอ อ กมาเปิดเผยว่าได้สอนให้น้องร ะวั งการอยู่กับพ่ อ ห้ า มไม่ให้ลู กถ อ ดเสื้อผ้าตอนอยู่ต่อหน้า

ทั้งยังเคารพสิทธิ์ของลู กด้วย

ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีการเผยคลิปของ หนุ่ ม กรรชั ย เมื่อครั้งพา น้องมายู ไปเดินห้างเพื่อพาไปซื้อของเล่นและเล่นบ้านบอล

แต่ก่อนไปนั้นน้องมายูเ กิ ด ป ว ดฉี่ขึ้นมา

ทำเอาคุณพ่ อวุ่นหาห้องน้ำยกใหญ่ แต่เมื่อไปถึงห้องน้ำแล้ว น้องมายู กลับไม่กล้าเข้าไปเพราะก ลั วผี

และไม่ย อ มให้คุณพ่ อพาเข้าห้องน้ำผู้ ช า ยเพราะตัวเองเป็นผู้หญิ ง

ในช่วงจังหวะชุ ล มุ น โ ช ค ดีที่มีพ นั กงานผู้หญิงเดินผ่านมาพอดีจึงขอให้พา น้องมายู เข้าห้องน้ำได้สำเร็จ

ซึ่งหนุ่ มก็บ อ กว่าที่น้องมายูไม่ย อ มให้ตัวเองพาเข้าห้องน้ำ เพราะเป็นห้องน้ำหญิ ง ผู้ชายเข้าไม่ได้

งานนี้ชาวเน็ตที่ได้ชมเน็ตต่างพากันบ อ กว่า หนุ่ มสอนลู กได้ดีมาก เด็กวั ยเท่านี้ยังรู้จักการแย กเพ ศ

รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ห ญิ ง คุณพ่ อเป็นผู้ชายไม่ควรเข้าห้องน้ำผู้ห ญิง ถือเป็นเรื่องที่ควรสอนตั้งแต่เ ด็ ก ๆ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3brrqdj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *