ฮารุทิ้งนามสกุลต ร ะ กู ลใหญ่ หลังแต่งพ ร ะ เ อ ก

ฮารุทิ้งนามสกุลต ร ะ กู ลใหญ่ หลังแต่งพ ร ะ เ อ ก

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำร ว จ ไ ท ย สามารถจับ นายชิเกฮารุ ชิราอิ สัญช า ติญี่ปุ่น หัวหน้าแก๊ง “ย ามากุจิ กุมิ” แก๊งย ากุซ่าประเทศญี่ปุ่น ที่หลบห นี ค ดี นายคาซิฮึโกะ โอโตเบะ รองหัวหน้าแก๊ง “คามิยะ”แก๊งคู่อ ริ และหลบหนีมายังประเทศไ ท ย

(รู้จักย ากุซ่า แก๊ง “ย ามากุจิ” อั น ธ พ า ลที่มั่งคั่งที่สุดในโ ล ก ร่ำร ว ยจากการรี ด ไ ถ ธุ รกิ จสี ดำ หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า ชื่อ ย า ม ากุจิ เหตุใดจึงเหมือนกับน า มสกุลด า ร าสาวลู กครึ่งญี่ปุ่นไ ท ย คือ สาวฮารุ (ย าม ากุชิ)

สุประกอบ ภร รย าสาวของหนุ่ มกาย รัชชานนท์ โดยเรื่องนี้ สาวฮารุ เคยเปิดใ จไว้ในรายการ ตื่นมาคุย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นนามส กุ ลของบรรพบุ รุ ษ ซึ่งจะมีปั ญ ห าเวลาเดินทางไปประเ ท ศต่างๆ

เช่น สหรัฐอเมริกา เพราะนามส กุ ลเหมือนกับย ากุซ่า แต่ครอบค รั วไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว เป็นเพียงเรื่องราวของบรรพบุ รุ ษเท่านั้น ด้าน สาวฮารุ ได้เคยเปิดเผยผ่านรายการไว้ตั้งแต่ปี 2556

ว่า ฮารุสืบเชื้ อสายมาจากย ากุซ่า ซึ่งนามสกุลนี้จะมีปั ญ หาเวลาเดินทางไปต่างประเทศอ ย่ า งสหรัฐอเมริกา เพราะจะถูกเชิญไปคุยเป็นกรณีพิเศษ แต่ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย

เพราะเป็นเรื่องราวในอดีตตั้งแต่สมัยบรรพบุรษ ครอบครัวของเธอไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้ว อีกทั้งเมื่อหลายปีก่อน ฮารุบ อ กในรายการวูดดี้ว่าพึ่งไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

เค้าบ อ กเวลาไปญี่ปุ่นยังมีปัญหาเกี่ยวกับนามสกุล เพราะว่านามสกุลนี้เป็นย ากุซ่าต ร ะกู ลใหญ่ของญี่ปุ่น ที่ขึ้นแบล็คลิสต์ไว้

ส่วนเรื่อฃของการพูดนั้น พูดได้แค่ระดับคนไ ท ยเรียนญี่ปุ่นเบื้องต้น แต่เมื่อไม่นาทนมานี้นั้น เราทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับครอบครัวของ “ฮารุ ยามากุชิ” และ “กาย รัชชานนท์” ที่มีความน่ารั ก น่าเอ็นดู

เราก็อ ด อ มยิ้มไปกับความน่ารั กไม่ได้ ตอนนี้ทั้งคู่มีลู กๆ ที่แสนจะน่ารั ก ถึง 3 คน คือ “น้องคิริน” “น้องไนร่า” และ “น้องเอเดน” แต่กว่าจะผ่านวันนี้มาได้ทั้ง “หนุ่มกาย” และ “สาวฮารุ” ก็ผ่านอะไรด้วยกันมาด้วยกันมากมาย

ล่ าสุด “พ่ อกาย” กับ “แ ม่ฮารุ” ได้พาบรรดาลู กๆสุดที่รักทั้ง 3 คน มาเที่ยวพักผ่อนกันถึงประเทศญี่ปุ่น งานนี้ต้องบ อ กว่าพามาเปิดประสบการณ์เลยก็ว่าได้

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3b5Xaoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *