เตรียมใ จถูกทิ้ง หนูนา ลู กเศรษฐีภ ร ร ย า เอ ไชย า

เตรียมใ จถูกทิ้ง หนูนา ลู กเศรษฐีภ ร ร ย า เอ ไชย า

เปิดใจครั้งแรก หนูนา ภรรย า เอ ไชย า มิตรชัย เผยเรื่องราวที่มาชี วิ ตคู่ แ ม่ไปดูลิเกแล้วชอบพี่เอ ชอบการแสดง เลยจ้างพี่เอมาเล่น พอได้คุยแ ม่รู้สึกเป็นเ ด็ กดี แ ม่ รั กเป็นลู กเลย รั กมากกว่าลู กอีก

แ ม่เป็นแ ม่ ย กพี่เอรักพี่เอมาก หนูนา บ อ กว่าแม่รั กพี่เอมาก ลักษณะคือแ ม่ อ ย า กให้เป็นแฟนกัน แ ม่บ อ กเด็กคนนี้เ ด็ กดี แ ม่มั่นใ จถ้าแ ม่แก่แล้วเขาดูแลแ ม่

หนูนา ตอนนั้นอายุ 20 ยังไม่มีแฟน เขาก็พาไปดูลิเกบ้าง เจอกันบ้าง แต่รู้จักกันเผินๆ ไม่เหมือนแ ฟ นที่คบกันนานๆ

รู้จักกัน 3 เดือน แ ม่ให้อยู่กิ นกันเลย ยกลู กสาวให้เลย เอ ไชย า บ อ กว่า ใช่ เราก็เอาสิ เรื่องของเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะแ ม่ของหนูนา ในตอนนั้นมีหลายท่านมากที่จะยกลู กสาวให้ คงพูดได้เพราะเรื่องมันนานแล้ว มีระดับลู กนายพ ลก็มี สายการบินก็มี

ทุกคนเข้ามาเขาไม่ได้มาดูลิเกโดยตรง เราเล่นลิเกมาจากเ ด็ กกำพ ร้ า วั ดสระแก้ว แต่เรามีชื่อในการร้องเพลง ทำกุศ ล เขารู้ก็เ กิ ดจากความเมตตาเราก่อน แต่เราไม่มีข่าวเ สี ยกับ แม่ยกเลย คุณแ ม่ที่ท่านมา จองตัวเลยบ อ กเดี๋ยวแ ม่บวชให้ก่อน จัดงานให้ใหญ่โตเลย แล้วค่อยแต่งกับลู กเขา เป็นแ ม่ๆท่านอื่น ไม่ใช่แ ม่หนูนา

เหตุเกิดจากวันที่เ สี ยใ จที่สุดพ่ อหนูนาเ สี ย ชี วิ ต จัดงาน 100 วันแล้ว เก็บมานานพอสมควร แล้วจ้างพี่เอมาเล่นลิเก จนเป็นจุดพบรั ก ถามว่า เอ ไชยา รู้ไหม แ ม่เขาจ้างมาเพราะตั้งใ จย ก ลู กสาวให้

เอ ไชย า กล่าวว่า ไม่รู้เราก็ไปทำหน้าที่ของเรา เขามาเ ล่ าให้ฟังตอนหลังๆ บ อ กเลยเราไม่ได้ปิ๊งกัน เขาหาว่าผมหยิ่งในงานพ่ อเขา เขาไม่ได้ชอบผม มีคนลือว่าไชย าเข้าถึงย า ก แล้วก็หยิ่ง ภาพแรกที่เขาเห็นผม กลับมาจากไหนไม่รู้แต่งหน้านั่งรถไป

ถามหนูนาเห็นเอ ไชย า ตอนนั้น รู้สึกยังไง หนูนา เผยบ้างว่า เฉยๆ เราเข้าถึงย า กแล้ว ตอนนั้นคนดูเยอะมาก สาวๆวัยรุ่น เต็มไปหมดเลย เราก็ยืนดูห่างๆ ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่กับเขา

ถามเอแม่ๆหลายคนจะยกลู กส าวให้ทำไมถึงเ ลื อ กหนูนา ถูกใ จตรงไหน เอ กล่าวว่า เพราะว่าคุณแ ม่เขาตอนหลังๆสนิทกับทางคุณพ่ อผม ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกัน ที่นี้ นอ กจากไปดูลิเกแล้ว บางวันผมตื่นมากำลังจะไปเล่นลิเก เจอแ ม่หนูนามาทำกับข้าวกับปลากิ นกัน ผู้ใหญ่เขาคุยกันเข้าหากัน ซึ่งคนอื่นก็เป็น แต่แม่เช้าถึงเย็นถึง ผู้ใหญ่เขาคุยกันถูกคอด้วย

เราเป็นเ ด็ กพอจะไปงาน หนูนาเขาไปนั่งอยู่ ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาห ยิ่ ง เพราะเขาก็ไม่พูดกับผม เขาเป็นคนที่เฉยและนิ่งมาก ต่างคนต่างจูนไม่ติ ด ห ร อ ก

แต่สุดท้าย ผู้ใหญ่คุยกันก็ลองคุยกับเขา คุยไปคุยมา รู้เนื้อในเขา จริงๆเขาเป็นคนที่มีม า ร ย า ท เขาถูกสอนมาดี จะมาคุยกันสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ จนปัจจุบันยังติดหูผมเลย แม้จะทานข้าวเขายังพูดทุกวัน พี่เอทานข้าวไหมค่ะ คือคุณย่ าและคุณแ ม่เขาสอนมา ผมยังเรียกเขากินข้าว เขาไม่เคยหลุดคำว่ากิ นข้าวจ นปัจจุบัน เขาถูกฝึกมาดี สอนมาดี

ถามว่าหนูนาไม่เคยมีแ ฟ น เอ ไชย า คือผู้ชายคนเดียวของหนูนาเลย แล้ว 3 เดือนต้องไปอยู่กับ เอ ไชย า เลย เขาเป็นพ ร ะเอกลิเกที่เปิดเผยอะไรไม่ได้เลย เราเตรียมใ จยังไง

หนูนา กล่าวว่า เตรียมใ จว่าเขาจะทิ้งเรา เตรียมจริงๆ เราทำให้ดีที่สุด ถ้าวันหนึ่งเขาทิ้งเรา เราก็ต้องย อ มรับมัน ด้าน เอ ไชย า กล่าวว่า แต่เขาก็ต้องมั่นใ จในตัวเราระดับหนึ่ง ไม่งั้นคงไม่อยู่กันมานานขนาดนี้

แม่มีอิทธิพลกับหนูนามากแ ม่เขามีที่ดินในกรุงเทพฯ เยอะพอได้ลู กเขยแทนที่จะย กให้ลู กสาวกลับยกให้ลู กเขย หนูนา กล่าวว่า พี่เออย า กได้อะไรแ ม่ให้ทุกอย่ า ง หมายถึงว่า ซื้อทอง ซื้อเพชร ซื้อรถ ซื้ออะไร เขาซื้อให้เองหมด โดยพี่เอไม่ต้องเอ่ยปาก ตั้งแต่ยังไม่เป็นลู กเขย ให้ตังค์ให้ทองให้แหวนให้เพชร ให้อะไรแบบนี้ พอเป็นลู กเขยพี่เออย า กได้อะไรเขาหาให้ทุกอย่ า ง

แม่มีที่ดินแถวสาทรเยอะ เอ บ อ ก เลยไม่รู้ หลายๆคนที่มา ระดับผู้บริห า ร เจ้าของโรงแรม เจ้าของกิจการใหญ่ๆที่พาลู กหลานมาชมลิเก เราก็หยิ่งพอตัว เพราะช่วงนั้นเราก็มีรายได้เข้ามาทุกวัน ผมก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว ใครเอาเรื่องเงินมาพูดผมปัดจบเลย

หนูนา เผย 3 เดือนยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก อย่ า งที่บ อ กเผื่อใ จว่าเขาจะทิ้ ง ชี วิ ตคู่ไม่แน่นอน ตอนนี้ก็ยังเผื่อนะ เพราะเ ห ตุ ก า รณ์ข้างหน้าเราไม่รู้ เราเผื่อเตรียมเสียใจ เตรียมทุกอย่ า ง พ ร้ อ ม ถ้าเ กิ ดขึ้นเรารับมันได้

ความรัก 28 ปี ถ้าใครรู้ว่าเอ ไชย า มีลู กต้องย้ า ยหนี หนูนา ย้ า ยโรงเรียนลู ก 8-9 ครั้ง ไม่น้อยใจในชี วิ ตตัวเอง มีความสุข เราทำแล้วพี่เอก็สบายด้วยทุกอ ย่ า งครอบครัวการเลี้ยงดูคณะ ลู กคนโต อายุ 26 แล้ว จริงๆไม่ได้อ ย า กเปิดตัวเพราะคุ้นเคยแล้ว 20 กว่าปี เพิ่งเปิดตัวมาได้ 4 ปี

เอ ไชยา เผยว่าเขาไม่เคยได้ไปเวทีลิเก จนเรามีงานทีวี ให้เขาไปด้วย เคยคิดจะให้เขาแต่งเป็นท อ มบอยไปเลย ให้เขาเป็นคนขับรถ ส ง ส า รเขาจับใ จไม่รู้จะหาวิธีไหนให้เขาได้คลายกังวลว่าเราไปทำงาน แต่เรื่อง หึ ง ห ว งเขาไม่มีเลยตั้งแต่อยู่กันมา

อยู่กันไปเริ่มรั กกันแล้ว แต่ต้องเป็นเงาหลบซ่อน หนูนา ย อ มรับมีเสียใ จ อึดอัดเลี้ยงลู กอยู่คนเดียว มีเหงา แต่ต้องทนได้

เป็นลู กคนมีเงิน เอ ไช ย า เคยบ อ กรู้สึกผิดขอภร ร ย า ต้องไม่แต่งหน้าทาปากไม่แต่งตัวสวยต้องทำให้โท ร มที่สุด ในวัย20กว่า หนูนา ย อ มรับว่าจริง

เอ ไชย า เผยเหตุต้องทำแบบนั้นว่า ถึงจะเดินคู่กันได้ ต้องไม่ทำให้เป็นจุดสน ใจ เขาถูกสั่งห้ า มไปดูลิเก เลี้ยงลู ก ไม่รู้วงจรเขาหายไปเลย มันยังติดในใ จกลับไปบ้านเห็นสีทาเล็บเขาทิ้ งลงถั ง ข ย ะหมด

หนูนา ไม่อึดอัดเข้าใ จ ชี วิ ตเขา ตอนเขาดังจากกระทงหลงทาง ไม่ได้เจอเขาเลยแยกกันเ ด็ ดขาด ไม่ได้เจอเป็นปีขึ้นไปนาน เจอ 2-3 เดือน เขาไปหาที่คอนโด หรือไม่เจอเลย บ อ กไม่ได้ว่าจะได้เจอไหม

ด้าน เอ ย อ มรับว่าตอนนั้นทั้งเข้ารายการทีวี ถ่ายละคร ไม่เคยได้จับโทรศัพท์ เขาโทรไป ผู้จัดการก็ไม่รู้ว่าเมียโทรไป เพราะไม่ได้บ อ กใครเลย พอเขาได้ยินว่าไม่ใช่พี่เอรับเขาก็ก ด ว า ง

เคยต้องพาลู กหนีไปซ่ อ นบนเขา ปิดบังตัวเองต่างๆ แม้ลำบ า กขนาดไหน หนูนา บ อ กว่า รับได้เขาไม่ได้ทำผิดกับเรา เขาไม่ได้มีผู้หญิงอื่น เขาไม่ได้ไปเที่ยวเตร่ เรารับได้

มดดำ คชาภา ถึงกับถามทนมาได้ยังพี่โคตรร ว ยหยุดสวยเพื่อผู้ชายที่รู้จักมา3 เดือนเพราะคำสั่งแ ม่ หนูนา กล่าวว่า ถ้าเราทนตรงนี้ไม่ได้ ต่อให้เราเ ลิ กกับเขา แล้วไปแต่งงานกับคนอื่น เราทนสิ่งที่น่าจะทนไม่ได้ เราต้องทน ไม่งั้นจะกลายเป็นไม่พอใจอะไรก็เลิก หลังเปิดตั วสบายใ จไปไหนด้วยกันได้ปกติ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3m8DaHC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *