สุดเศร้าอาลัยรั กคุณ เเ ม่ ปรางทิพย์

สุดเศร้าอาลัยรั กคุณ เเ ม่ ปรางทิพย์

สูญเสียคุณเ เม่อันเป็นที่รัก สำหรับ นักแสดงหนุ่ มจิตอาสา “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” โดยคุณเเ ม่ปรางทิพย์ บันลือฤทธิ์ เสี ย ชี วิ ตด้วยโ ร ค ช ร า ในวัย 85 ปี โดยเฟซบุ๊กของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้โพสต์ภาพของคู่กับคุณเ เ ม่ พร้ อ มระบุเเคปชั่นว่า

“กราบเ ท้ าคุณแ ม่ ที่แสนดีของลูก เกิดชาติหน้าผมขอเป็นลู กแ ม่ ต ล อ ดทุกช า ติไปนะแม่จ๋า..”

ทางด้านของ ไทด์ เ อ ก พันธ์ เผยว่าในตอนนี้ศพของคุณเ เ ม่อยู่ที่โร ง พย าบ าล

ทีมงานขอเเสดงความเสียใจด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3E9ivtr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *