ท า น เ พ ลิ นๆ แบ่งปันสู ต ร น ม ส ด ท อ ด กรอบน อ กนุ่มใน ห อ มละมุ น ลิ้ น

ท า น เ พ ลิ นๆ แบ่งปันสู ต ร น ม ส ด ท อ ด กรอบน อ กนุ่มใน ห อ มละมุ น ลิ้ น

สู ต ร จ าก สมาชิกหมายเลข 4873817 จากเว็บไซต์พันทิปด อ ท ค อ ม ที่ได้สอนการเ ค ล็ ด ลั บการทำ “น ม ส ด ท อ ด” แบบง่ายๆ ไม่ยุ่ ง ย า ก มีส่วนผ ส มน้อย แ ถ มยังไม่มีส่วนผสมของวิ้ ปปิ้ ง ค รี มและเ น ยอีกด้วยจ้า ใครชอบดื่ ม น ม หรือ ชอบอะไรหวานๆ บ อ กเลยว่า สู ต รนี้ต้องโ ด น ใ จแน่นอนจ้า

ส่วนผสม
แป้งข้าวโพด 40 กรัม
น้ำตาลทราย(1) 33 กรัม

น ม ส ด 300 มล.
แป้งอเนกประสงค์ 50 กรัม
น้ำตาลทราย(2) 15 กรัม
น้ำเปล่า 60 มล.
เ ก ล็ ด ข น ม ปั ง 50 กรัม

วิธีทำ

นำแป้งข้าวโพด น้ำตาลทราย(1) น ม ส ดผสมรวมกัน

นำไปตั้งไ ฟปานกลาง ค น ต ล อ ดเวลาป้ อ งกันการไ ห ม้

เมื่อส่วนผ ส มข้นขึ้นและเริ่มเ ดื อ ดก็ให้ย ก ล งจากเ ต า

เทใส่พิมพ์สี่เหลี่ย ม(ท าน้ำมั นให้ทั่ ว)

นำไปแช่ในตู้เย็ น อ ย่ า งน้อย 3 ชม.

หลังจากนั้นเอามาอ อ ก ตั ดเป็นชิ้นๆ

ทำแป้งสำหรับท อ ด

ผ ส มแป้งเ อ น กประสงค์ น้ำตาลทราย(2) น้ำเปล่า คนให้เข้ากัน

นำส่วนผสมที่ตั ดไว้แล้วมาค ลุ กให้ทั่ว

จากนั้นก็เอาไปคลุ ก เ ก ล็ ด ข น มปังต่อให้ทั่ว

เอาไปท อ ด ไ ฟ ป า น ก ล า งจนมีสีเหลืองทอง

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

โอ๊ยยย อ่านจบแล้ว พูดเลยว่า น้ำล า ยไหลค่า ใครส า ย ห ว า นเมนูนี้ ต้องหัดทำเลยคะ ห ว า นละมุ น กิ นเพลินไม่มีห ยุ ดจริงๆจ้า

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3lkOctv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *