ชี วิ ต ล่ า สุ ด หนุ่ม คงกะพัน หลังโ ด นสั่งป ล ด พิ ธีกรรายการ

ชี วิ ต ล่ า สุ ด หนุ่ม คงกะพัน หลังโ ด นสั่งป ล ด พิ ธีกรรายการ

หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้ น ต ากันเป็นอ ย่ า งดี สำหรับ หนุ่ม คงกะพัน ที่เป็นนักแสดงและพิ ธี ก รที่มากความสามารถ แต่จู่ ๆ ก็โดนป ล ดจากงานพิ ธี ก รจากรายดัง แล้วชี วิ ตตอนนี้เขาเป็นอ ย่ า ง ไร…

หนุ่ม คงกะพัน หรือ คงกะพัน แสงสุริยะ เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไ ท ย ที่หลายคนมักหน้าคุ้นต ากันเป็นอ ย่ า งดี เนื่องจากเป็นนักแสดงที่คว้ารางวัลระดับประเ ท ศมาแล้วอ ย่ งมากมาย

น อ กจากงานการแสดงแล้ว เขายังเป็นพิธีกรชื่อดัง ของรายการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รายการบางอ้ อ รายการแฟ้มสื บ ส ว น รายการเรื่องจริงผ่านจอ รายการเรื่อง เ ด็ ดเจ็ดย่ า นน้ำ รายการแ ป ล กแต่จริง และอีกมากมาย

อ ย่ า งที่ทราบกันดีว่า คุณห นุ่ ม ได้โดนผู้ใ ห ญ่ สั่งให้ยุติการทำหน้าที่เป็นพิ ธี ก รอีกครั้ง ในรายการแฟ้มสืบสวน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เคยโดนสั่งให้ห ยุ ดการทำหน้าที่พิธีกรรายการเรื่องจริงผ่านจอ มาแล้ว

ก่อนหน้านี้ คุณหนุ่ม ได้บ อ กว่า “ผมเป็นพิธีกรรับจ้างคงไม่สามารถทำงานรายการเดียวช่ อ งเดียวได้ สถานีไหนหรือช่องไหนจ้างก็ต้องทำ เพราะต้องหาเงิ นดูแลคร อ บ ค รัว แต่ตอนนี้ผมถูกให้ อ อ ก จากการเป็นพิธีกรที่ผมทำมันเกื อ บสิบปี เพราะมีอีกรายการที่ผมเป็นพิธีกร ได้ อ อ ก อ ากาศที่ช่องอื่นและเป็นวันเวลาเดียวกัน”

“มีหลายคนมาถามว่า ทำไมถึงไม่เห็นหน้าในรายการแล้ว ผมก็ได้แค่ตอบว่าอ อ ก ม า เ ลี้ ย ง ลู ก แล้ว ทั้งที่ความจริงคือโดนสั่ง ป ล ด แต่ไม่ได้พูดให้ใครฟัง เพราะกลัวไปกระทบกับรายการและผู้ใหญ่ในสถานี”

หลังจากโดนป ล ด คุณห นุ่ ม ก็ได้ผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์ ซึ่งใช้ชื่อว่า หนุ่มค ง ก ร ะ พั น official ซึ่ง เป็นการทำรายการในแนวกับที่เจ้าตั วเคยทำมาก่อน และปัจจุบันช่องนี้มีผู้ติ ด ต า มมากกว่า 220,000 คนแล้ว

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3djXLUW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *