รั บจ้ า งเ ผ าถ่ า นอยู่ดีๆ เ จ อดีเ ฉ ย

ถือเป็นเรื่องราวน่าเห็นใจมากๆ สำหรับคนหาเช้ากินค่ำ ที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่ดีๆ อยู่ดีๆ ก็ได้กลายเป็นผู้ต้องหา ถูกจั บในข้อหา เจอไม้หวงห้ า มเพียบ เป็นเงินมูลค่าเกือบ 1 แสน หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย งเ ซ็ ง รับจ้างเผาถ่านอยู่ดีๆ โดนจับซะงั้น ที่ได้ลักลอบตัดมาจากอุ ท ย าน อ้างแค่รับจ้าง ไม่ใช่เจ้าของไม้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.64 นายสาวิตร เจียมจีระพร นายอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายไพโรจน์ เขียวแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1(ท่าเสา) ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค มีพฤติกรรมตัดไม้ห ว งห้ า มมาเ ผ าถ่ า นขาย จึงได้สั่ งการให้ นายณรงค์ บุญรักษา ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ กจ.1(ท่าเสา) นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ

เมื่อไปถึงพบชายวัยรุ่นกำลังนอนหลับ จึงปลุ กให้ตื่นพร้อมกับคุ มตัวเอาไว้ ทราบชื่อคือ นายอ้วน ไม่มีนามสกุล ชาวก ะ เ ห รี่ ย ง อายุ 25 ปี จากการตรวจสอบพบเต าเผ าถ่ า น 5 เต า กระสอบบรรจุถ่าน 87 กระสอบ ปิดคลุมเอาไว้ด้วยผ้าใบ ไม้ท่อนกองกยู่ใกล้กับเต าเผ าถ่ า น 33 ท่อน ไม้แปรรูป 41 แผ่น รวมทั้งเลื่ อ ย โ ซ่ ย นต์ 1 เครื่อง จึงยึ ดเอาไว้เป็นของกลาง

จากการสอบสวน นายอ้วน ก็ได้ให้การว่า ตนได้รับการว่าจาก นายณุ ไม่ทราบชื่อและนามสกุล ให้เฝ้ารอเพื่อนำถ่ า นที่ถู กเผ าบรรจุใส่ก ร ะ ส อ บ โดยได้ค่าจ้างเต าเผ าละ 500 บาท สำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดนั้นไม่ใช่ของตน แต่ตนเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างเท่านั้น

ทั้งนี้ นายณรงค์ ก็ได้กล่าวว่า จากการตรวจพบไม้ของกลางที่นำมาเผ า ถ่ า นนั้นเป็นไม้ก ะ ย าเลยหลายชนิด ที่ไม่ใช่การเ ผ า ถ่ า นขายต ามวิถีของชาวบ้านทั่วไป เพราะไม้ที่พบเป็นไม้ห ว งห้ า มมีทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป ที่ตัดมาจากเขตป่ าส ง ว น ป่ าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 97,000 หมื่นบาท

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้คุ มตั ว นายอ้วน พร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในการติดต ามหาตัวเจ้าของที่แท้จริง เพื่อนำตั วดำ เ นิ น ค ดีต  า มก ฎ ห ม า ยต่อไป ส่วน นายอ้วน ก็ต้องถู ก ดำ เ นิ นค ดีเช่นกัน

หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย ง เ ซ็ ง รับจ้างเผ าถ่ า นอยู่ดีๆ โดนจั บซะงั้น

หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย ง เ ซ็ ง รับจ้างเผ าถ่ า นอยู่ดีๆ โดนจั บซะงั้น

หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย ง เ ซ็ ง รับจ้างเผ าถ่ า นอยู่ดีๆ โดนจั บซะงั้น

หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย ง เ ซ็ ง รับจ้างเผ าถ่ า นอยู่ดีๆ โดนจั บซะงั้น

หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย ง เ ซ็ ง รับจ้างเผ าถ่ า นอยู่ดีๆ โดนจั บซะงั้น

หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย ง เ ซ็ ง รับจ้างเผ าถ่ า นอยู่ดีๆ โดนจั บซะงั้น

หนุ่มก ะ เ ห รี่ ย ง เ ซ็ ง รับจ้างเผ าถ่ า นอยู่ดีๆ โดนจั บซะงั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *