จากที่ดืนผืนละไม่กี่พั น ปัจจุบันมูลค่าหลาย 10 ล้าน ขุมส ม บั ติที่คุณต า ทิ้ งไว้ให้

จากที่ดืนผืนละไม่กี่พั น ปัจจุบันมูลค่าหลาย 10 ล้าน ขุมส ม บั ติที่คุณต า ทิ้ งไว้ให้

หากคิ ด ถึ งเจ้าของสวนทุเรี ย นตั วน้อย เชื่อว่าหลายคนคงนึกว่า น้องโพธิ์ หรือบักโพธิ์ ลู ก ชายสุ ดที่รั ก ของ ชาคริต แย้มนาม ที่มักจะเผยไลฟ์สไตล์และชี วิ ตอีกด้านในรูปแบบของหนุ่ มชาวส ว นให้เราได้เห็นอยู่เป็นประจำ

และล่ าสุด ชาคริต ได้โพสต์คลิป ม ร ด กที่ดินของภ ร ร ย าอีกแปลง โดยครั้งนี้ ชาคริต ได้ไปบ้านของภ ร ร ย า พร้ อ มกับลู ก ช าย เพื่อไปรดน้ำสงกรานต์ และขอพรจากญ า ติผู้ใหญ่ฝั่งของคุณแอน ด้วยบ ร ร ย า ก าศสุดอบอุ่น

จากนั้น ชาคริต ก็ได้พาไปดูที่ดินอีกแปลงของภ ร รย า ที่ตอนนี้เริ่มป ลู ก กระท้ อ นไป 50 ต้น นอกจากนี้ ยังป ลู กมังคุ ด ฝรั่ง เงาะ และทุเรียนอีกด้วย คุณแอน ก็ได้บอกว่า ตอนนี้ดูแลไม่ไหวแล้ว พร้อมกับพาไปดูคฤหาสน์ที่คุณต า ทิ้ งเอาไว้ให้

คุณแอน บอกว่า คฤหาสน์ที่ว่านั่นก็คือ ขนำ คนสมัยก่อนเวล า ย กที่ให้ลู ก ห ลา นจะมีขนำไว้ เวลาทำสวนเหนื่อย ๆ ก็จะได้มาพัก แต่คุณต าสร้างไว้แค่โครงเท่านั้น ที่เหลือต้องมาสร้างต่ อเอง

เธอบ อ กว่า ที่ดินของเธอนั้นเป็นที่ดิ นที่ต้องแบ่งมาจากคุณต าด้วยการจั บ ฉ ล า ก และเธอจับได้ที่ริมน้ำ ซึ่งจะอุ ด มสมบูรณ์มาก และซื้อที่ดินมาในราคาแค่ไม่กี่พันเท่านั้นเอง แต่ทุกวันนี้กลับมีมู ล ค่ า และอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม

ชาคริต ได้เผยว่า ตอนนี้ได้เรียนรู้เรื่องทุเรียนจากญ า ติๆ ของภ ร ร ย า จนสามารถแบ่งเ ก ร ดทุเรี ย นได้ และเมื่อปีที่แล้วได้ส่งทุเรี ย นไปขายที่เมืองจีนมาแล้วด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3faSkaK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *