สรุปเยียวยา บัตรคนจน

จากสถานการณ์การแพ ร่ระ บ า ดของเ ชื้ อไว รั สโ ค วิ ด-19 ที่ได้ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากมายกันเลยทีเดียว บางธุรกิจถึงกับต้องพักกิจการ หรือปิดกิจการกันไปเลย ทำให้เกิดการว่างงาน ตกงาน กันเป็นจำนวนเยอะมากมาย ที่ช่วงแลกๆ รัฐบาลก็ได้เข้าช่วยเหลือเป็นจำนวนมากมาย จนตอนนี้เชื้ อไ ว รั สโ ค วิ ด-19 ก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้ว และก็คงยังไม่หมดง่ายๆแน่น และหลังจากที่สถานการณ์ของเชื้ อ ไว รั ส โ ค วิ ด-19 ระรอกใหม่ ล่าสุดทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้เดือดร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต ามติดมาตรการเยียวย าโควิดรอบ 3 ที่ปัจจุบันมีหลายมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเยียวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ 13.65 ล้านคน จะได้สิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรบัตรคนจน เดือนละ 200 บาทต่อคน โดยรัฐจะจ่ายเงินเยียวย าทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไปเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

อย่ างไรก็ต าม จำนวนเงินเยียวย าไม่ใช่เพิ่ม 1,200 บาท ต ามที่หลายเว็บไซต์หรือสื่อโซเชี่ยลมีเดียบางแห่งที่เข้าใจผิด และลงข้อมูลผิดพลาด โดยหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเดิม และจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไป คือ เดือนกรกฎาคม 2564

ขณะที่ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆ ษ กกระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวย าต่างๆ ว่า ในส่วนของมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่เป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีพ.ศ.2564 หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมสองมาตรการดังกล่าว เนื่องจากถือว่าได้รับการเยียวย าแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *