รีบสร้างตอนอายุยังน้อย แชร์แนวคิดของห นุ่ ม วั ย 23

รีบสร้างตอนอายุยังน้อย แชร์แนวคิดของห นุ่ ม วั ย 23

ถ้าหากพูดคำว่าเป็นห นี้ แล้ว หลายๆคนคงส่ า ยหัวกันรัวๆ เพราะใครๆก็ไม่ อ ย า กเป็นห นี้กันทั้งนั้น แต่ด้วยวลีที่ว่า หากไ ร้ ห นี้ ก็ไร้แ ร งผลั ก ดั น อาจจะใช้กับคนที่มีวินัยในการใช้ชี วิ ตไม่ได้ แต่หลายๆคนกลับเลือกที่จะอยู่ชิ วๆ ใช้เงินไปแบบไม่คิดสร้างอะไร เมื่อถึงจุดที่ต้องสร้างทุกอ ย่ า ง ก็มักจะส า ยไปเสมอ

แต่สำหรับ ห นุ่ มวัย 23 คนนี้ มีแนวคิดที่สุดโ ต่ งเพื่อควบคุมวินั ยในการใช่เงินของตัวเ อ ง โดยการเป็นห นี้ ก่อนหน้านี้เขาได้โพสต์ภาพ ร ถ ย นต์และบ้านของเขา ผ่านทางเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Ome Geeraphan ถึงบ้านจะไม่ได้ใหญ่โตสักเท่าไหร่ แต่ก็มาด้วยน้ำพั กน้ำแ ร ง ระบุข้อความว่า…

ผมซื้อรถ ผมเป็นห นี้ผมได้รถ ผมทำบ้าน ผมเป็นห นี้ผมได้บ้าน คุณไม่ซื้อรถ คุณไม่มีห นี้ ไม่มีรถ คุณไม่ทำบ้าน คุณไม่มีห นี้ ไม่มีบ้าน

คิดจะเป็นห นี้ ผ่ อ นรถผ่ อ นบ้านให้รีบเป็นห นี้ตอนอายุน้อยๆ ที่ร่างกายยังทำงานหาเ งิ น ไ ห ว ไม่ใช่ไปสร้างหนี้ตอนแ ก่มันจะลำบ า กเอานะ…ล้ ม ป่ ว ยมาไม่คุ้ ม เ สี ย เงินเ สี ยสุ ข ภ า พ อ ด ท นลำบากตอนอายุน้อยๆพอผ่อนหมดก็อายุมากพอที่จะหยุดพักร่างกายได้แล้ว ไม่ใช่มาเ ร่ งหาตอนแก่…อย่ าสนใ จคำพูดคนอื่นที่ว่าเราหัดสร้างห นี้แต่เ ด็ ก…หนี้นั้นคือท รั พ ย์ สิ นของเราในอนาคต ไม่ใช่เอาเงินไปเที่ยวไปดื่มเ ม า มั นไปวันๆ สุดท้ายคุณจะไม่มีอะไรเลย

ตอนนี้ผมมีทุกอ ย่ า งภายในอายุ 23 ปี ด้วยความโ ช คดีของผมที่ผมเป็นคนไม่ดื่มไม่เที่ยว เพราะดิ้ น ร นจึงมีวันนี้… #เ ด็ กยุคใหม่คิดใหม่นะครับ #เพราะคิดต่างจึงมาถึงจุดนี้ #เ กิ ดเป็นคนต้องมีห นี้ แล้วสู้กับมันคุณจะมีทุกอ ย่ า ง #เดินด้วยข า ตั วเอง #วั ย รุ่ นสร้างตั ว”

สำหรับใครที่อ่านเรื่องนี้แล้วมีความคิด อ ย า ก จะสร้างหนี้ ก็ควรจะสร้างอ ย่ า ง ช า ญ ฉ ล า ด เพราะหนี้ที่เราสร้าง จะต้องแลกมากับด อ ก เ บี้ ย ม ห า ศ า ล แต่ถ้าใครไม่สามารถควบคุมวินั ยในการใช้เงินของตั วเองได้ การสร้างห นี้เพื่อให้มีทุกอ ย่ า งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวัยรุ่นสร้างตัวเลยทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3tF3T04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *