แ ม่ยกจะไม่ปลื้มได้ไง หนุ่มนันโพสต์ถึงคุณพ่ อ

แ ม่ยกจะไม่ปลื้มได้ไง หนุ่มนันโพสต์ถึงคุณพ่ อ

เป็นอีกหนึ่งนักร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง ย อ ด ก ตั ญ ญู ขวัญ ใ จ แ ม่ ยกสำหรับ “นัน อนันต์” แชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น 6

ซึ่งหลังจากที่หนุ่มนันได้สร้างบ้านให้กับพ่ อ แ ม่ พี่ น้ อ ง และมอบเงินให้กับค ร อ บ ค รั วแล้ว และสำหรับปีนี้หนุ่มนันก็ได้ให้รางวัลกับตั ว เ อ งบ้าง ด้วยการซื้อรถป้ายแดงให้เป็นของขวัญแก่ตั ว เ อ ง

ซึ่งหนุ่มนันก็ได้เผยความน่ า รั ก ของ คุ ณ พ่ อ ที่ ดูแลรถของตนทุกครั้งที่กลับบ้าน

โดยล่ า สุ ดหนุ่มนันได้โพสต์ภาพขณะที่คุ ณ พ่ อกำลังล้างรถให้ตนผ่านเฟซบุ๊ก นัน อนันต์ พร้อมกับระบุข้อความว่า “กลับถึงบ้าน พ่ อ จะล้างให้ประจำ บางทีมันอาจจะเป็นความ สุ ข ของเขา ถึงแม้เราไม่ อ ย า ก ให้เขาทำ”

ซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูก เ ผ ย แ พ ร่ ออกไป เหล่าบ ร ร ด า แ ฟ น คลับต่างพากัน ชื่ น ช ม ในความน่ า รั กของค ร อ บ ค รั วของหนุ่มนัน และชื่นชมในความน่ า รั กของคุ ณ พ่ อที่คอยดู แ ล ลู ก ช า ย นอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้เผยอีกว่า ให้คุณพ่ อ ทำต่อไปเถอะ เพราะอะไรแบบนี้เป็นความสุ ขของผู้เป็นพ่ อที่ได้ทำให้ลู ก

ความเห็นจากชาวเน็ต

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3wUhMcB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *