คำทำนาย 10 ปีย้อนหลัง “วันพืชมงคล”

การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโคประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า 10 ปีที่ผ่านมา พระโคเลือกกินอะไรไปบ้าง?
“ลองทายกัน ปีนี้พระโคจะกินอะไร”

ปี 2555 – วันที่ 9 พฤษภาคม พระโคฟ้า พระโคใส เลือกกินหญ้า

ปี 2556 – วันที่ 13 พฤษภาคม พระโคฟ้า พระโคใส เลือกกินข้าวโพด, หญ้า

ปี 2557 – วันที่ 9 พฤษภาคม พระโคฟ้า พระโคใส เลือกกินหญ้า, น้ำ

ปี 2558 – วันที่ 13 พฤษภาคม พระโคฟ้า พระโคเลิศ เลือกกินหญ้า

ปี 2559 – วันที่ 9 พฤษภาคม พระโคเพิ่ม พระโคพูล เลือกกินข้าว, เหล้า

ปี 2560 – วันที่ 12 พฤษภาคม พระโคเพิ่ม พระโคพูล เลือกกินข้าว, ข้าวโพด, หญ้า

ปี 2561 – วันที่ 12 พฤษภาคม พระโคพอ พระโคเพียง เลือกกินน้ำ, หญ้า, เหล้า

ปี 2562 – วันที่ 9 พฤษภาคม พระโคเพิ่ม พระโคพูล เลือกกินข้าว, น้ำ, หญ้า

ปี 2563 – วันที่ 11 พฤษภาคม “งดจัดพระราชพิธี” เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 แต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา

ปี 2564 – วันที่ 10 พฤษภาคม “งดจัดพระราชพิธี” เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 แต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา

ปี 2565 – วันที่ 13 พฤษภาคม พระโคเพิ่ม พระโคพูล มีพระราชพิธีปกติ ว่าแต่ปีนี้ พระโคจะกินอะไร ???

ที่มา : เพจรักษ์ราชย์