ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ เป็นตัวแทนขององค์กรพนักงานและภาพรวมทั้งหมดของแบรนด์ต่อสายตาของสังคมโลก ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ แบบมาตรฐาน ณภาฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. Logomark คือ สัญลักษณ์คล้าย infinity ที่แสดงถึงการให้โอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด 2. Logo type คือ คำว่า ณภาฯ ที่มีความหมาย 2 นัยยะ

 


ประการแรก คือ ณภาฯ ที่เป็นคำพ้องเสียงกับ คำว่า นภา อันหมายถึงท้องฟ้า แสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนจิตใจที่พร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสเสมอ ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่า “ที่แห่งนี้จะมองเห็นและให้โอกาสทุกคน อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีที่สิ้นสุด”

ประการที่สอง เมื่อนำความหมายของคำว่า ณ (อันหมายถึง อยู่ที่นี่) และ ความหมายของคำว่า ภาฯ (อันเป็นพระนามโดยย่อของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา)

มารวมกัน จึงมีความหมายโดยนัยว่า “อยู่กับพระองค์ท่าน ก้าวไปพร้อมกันกับพระองค์ท่าน ณ ที่แห่งนี้ ที่ ณภาฯ อันแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3lbirSh