ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ในหลวง พระราชินี ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง ในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปีเมื่อเวลา 17.06 น. วันที่ 10 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี ณ ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าหอพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำหอพระ ทรงกราบ

จากนั้น เสด็จเข้าศาลเทพารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ ทรงกราบ

แล้วเสด็จเข้าศาลหลักเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระหลักเมือง ทรงกราบ แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงพระหลักเมือง เสด็จฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูป ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรวงพระหลักเมือง จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงโปรยดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วเสด็จฯ ไปยังศาลหลักเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง และทรงผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระหลักเมือง รัชกาลที่ 1 และทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง และทรงผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระหลักเมือง รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเสาพระหลักเมือง แล้วเสด็จออกจากศาลหลักเมือง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

 

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

 

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/39dboFV