วอนแ ม่ดารามาใช้ห นี้ ขณะลู กชายใช้ชี วิ ตหรูหรา

วอนแ ม่ดารามาใช้ห นี้ ขณะลู กชายใช้ชี วิ ตหรูหรา

จากกรณีเคยเป็นข่าวดัง อดีตผอ.โรงเรียนกลุ่มเพื่อนครูผู้ที่ต้องมารับชดใช้หนี้แทนให้แ ม่ดาราห นุ่ ม แมงมุม กิติพัฒน์ รัตนเศรณี เมื่อปี62

โดยขณะนั้น ดาราห นุ่ ม เผชิญหน้าอดีตผอ.คู่กรณีแ ม่ ย อ มรับ แม่กู้เงิน 1.4 ล้าน แต่ไม่จ่ายเงินจริง ทำให้เพื่อนครูผู้ค้ำประกันให้แ ม่ เ ดื อ ดร้อนและพ ร้ อ มชดใช้แทนให้นั้น

ล่าสุด วันที่ 9 พ.ค.65 อดีตผอ.โรงเรียนฯ อ อ กมาเปิดใจร่ำไห้ชี วิ ตสุดลำบ า กบั้นปลายต้องมานั่งใช้ห นี้แทนแม่ดาราห นุ่ ม เงินแต่ละเดือนถูกหักแทบไม่เหลืออะไรกิน คงต้องชดใช้หนี้ไปจนวันต า ย กลุ่มผอ.และครู 8 คน ต้องมารับชะตากร ร ม แบกรับหนี้ เ มี ยผอ.คนหนึ่งเ ค รี ย ดจนเส้นเ ลื อ ดในสมองแ ต กเสียชี วิ ตไปแล้ว ส่วนอดีตผอ.อีกคนถูกท ว งหนี้จนเส้นเ ลื อ ดฝอยแตกต้องพิ ก า รอยู่เพียงลำพังนั้น

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3P7FJ9r