วันสถาปนา หน่วยม้าทรงประจำพระองค์

(๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบําเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๒๒ ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์

กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ

ในโอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายม้าทรงประจําพระองค์ฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายใน จากนั้นได้ทรงทอดพระเนตรสาธิตการสวนสนามของกองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ฯ

ในรูปแบบกองทหารม้าอิสสริยยศสำหรับพระราชพิธีสำคัญ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติ ณ ที่รวมพล รูปขบวน หน้ากระดานแถวเดี่ยว การสวนสนามผ่าน และถวายความเคารพองค์ประธาน

ที่มาจาก https://bit.ly/3PiafxJ