‘เมนูไข่’ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับสุดท้าย

ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรีเป็นที่ยิ่ง โดยทรงเป็น อัครศิลปิน ที่สร้างสรรค์เพลงพระราชนิพนธ์เอาไว้มากมายถึง 48 บทเพลง

และเพลงพระราชนิพนธ์ #เมนูไข่ อันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 นั้น ทรงพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระโสทรเชษฐภคินีพระองค์เดียว

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยพระราชทานเป็นของขวัญวันคล้ายวันประสูติครบ 72 ชันษา

ด้วยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรำลึกได้ว่าสมเด็จพระพี่นางฯ โปรดเสวยพระกระยาหารที่ทำจาก ‘ไข่’ จึงเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงดังกล่าวขึ้น ประกอบกับทรงพบ “โคลงสี่ เมนูไข่” ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2518 ด้วย ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ‘พล.ร.ต. มล. อัศนี ปราโมช’ นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน

เพื่อให้ ‘วง อ.ส.วันศุกร์’ นำออกบรรเลงและขับร้องในงานพระราชทานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาดุสิตาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

ทั้งนี้ บทเพลงพระราชนิพนธ์ “เมนูไข่” มีดังนี้

เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
ไข่เค็มไข่ลวกทั้ง ไข่หวาน
กับไข่ต้มสุกนาน เยี่ยวม้า

เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
ไข่ตุ๋นรสเยี่ยมปาน รสทิพย์
ไข่ไก่โอ้เอี่ยมอ้า อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน

เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน

ที่มาจาก เพจน้ำเงินเข้ม