จีน่า คุณแ ม่เจด้า อวดหุ่นเป๊ะในวัย 50

จีน่า คุณแ ม่เจด้า อวดหุ่นเป๊ะในวัย 50

เป็นอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอ ย่ า ง “จีน่า-จิดาภา ณ ลำเลียง” รองนางสาวไทยปี 2535

และเป็นคุณแ ม่ของ น้องเจด้า-จิดาริน ณ ลำเลียง โดยเราจะเห็นความสวยเป๊ะของสาวจีน่าอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตราแกรม @ginaforever

ล่าสุด ได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำสุดแซ่บเวอร์ พร้ อ มแคปชั่นบ อ กว่า

“Here’s to the big 50! I am beyond grateful for what my life has brought me thus far… I’m a mother, a wife, a student, and a teacher. I’m a survivor, a thrill seeker, a fighter, and a loyal lover to the end. I’m forever young and wild at heart. Can’t wait to see what this next year will bring!

Cheers to being FIVE-ZERO! XO แปลเป็นไทยก็คือ ฉันเป็นแ ม่ ฉันเป็นภรรย า ฉันเป็นนักเรียน และ ก็เป็นครู

ฉันเป็นผู้ร อ ด ชี วิ ต แสวงหาความท้ า ท า ย ฉันต่ อ สู้ และซื่ อ สั ตย์จนถึงที่สุด ฉันจะเ ด็ ก ต ล อ ดไป เพราะหัวใจฉัน ไม่สามารถรอ ว่าจะเ กิ ดอะไรขึ้นไปปี หน้า …..เชียรรร

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3KQ99FF