ใบสมัครสอบเอ็นทรานซ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สมัยทรงพระเยาว์

เรียกว่าเป็นบุญตาของพสกนิกรเลยจริงๆ ที่เราได้เห็น ภาพหาดูยากที่เป็นภาพใบสมัครสอบคัดเลือกสถาบันศึกษาชั้นอุดมศึกษา หรือเอ็นทรานซ์ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในสมัยยังทรงพระเยาว์

โดยใบสมัครสอบคัดเลือกสถาบันศึกษาชั้นอุดมศึกษา ของ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยพระองค์ทรงเลือกมหาวิทยาลัยเอาไว้ 4 อันดับได้แก่

อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคสมทบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพระองค์ทรง ติดอันดับ 3 จากที่เลือกไว้ 4 อันดับ ซึ่งก็คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาษตร์

ซึ่งพระองค์ ทรงสำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงได้รับรางวัลเรียนดีตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

และทรงได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีด้วย

ที่มาจาก https://bit.ly/3OZMH0d