อาณาจักร 100 ล้าน บัวขาว บัญชาเมฆ

อาณาจักร 100 ล้าน บัวขาว

หลังจากที่ “ค่ายบัญชาเมฆ” ของ “ดำด อ ท ค อ ม” บัวขาว บัญชาเมฆ นักชกมหาชนขวัญใจชาวไทย ที่กรุงเทพฯ ได้ปิดตัวลงไปเมื่อเดือนเมษายน ปี 2561

เนื่องจากหมด สั ญ ญ า กับเจ้าของที่ และไม่สามารถรองรับปริมาณของลู ก ค้ าทั้งชาวไทย และชาวต่างช า ติที่เข้ามาฝึกมวยไทยเป็นจำนวนมาก

ทำให้ตัดสินใจย้ า ยที่ตั้งค่ายม ว ยแห่งใหม่ไปตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องบ อ กว่ามีการบริการที่ครบครันมากกว่าเดิมทั้ง ค่ า ย ม ว ย, ร้านอาหาร และ รีสอร์ท

จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการไปท่ อ งเที่ยว และเดินทางเข้าพักผ่อน สำหรับ “บัวขาว วิลเลจ” แบ่งอ อ กเป็นทั้งหมด 3 โซน

คือ ร้านอาหาร, ค่า ย ม ว ย และห้องพัก โดยส่วนของสถานที่พักผ่อนของเหล่านักเดินทางมีทั้งในส่วนของร้านอาหาร และร้านกาแฟ

แฟนๆ สามารถแวะเข้าไปถ่ายรูปกับบรร ย า ก า ศสวยๆ รายล้ อ มไปด้วยภูเขา, ท้ อ งนา, ไร่สวน เรียกว่าท่ามกลางธรรมช า ติสุดๆ

รวมถึงมีร้านจำหน่ายของที่ร ะ ลึ กด้วย เปิดทำการ อังคาร – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 18.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ขณะที่รีสอร์ทที่พัก จะมีทั้งหมด 10 หลัง

ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าพักได้อาศัยแบบวิถีชนบท เรียนรู้วัฒนธรรมท้ อ ง ถิ่น และศึกษาเกี่ยวกับชี วิ ตความเป็นอยู่ แบบพอเพียง ตั้งแต่ขั้นตอนการทำไร่, ทำนา และ เลี้ยงสัตว์

ซึ่งสามารถนำผัก และไข่ที่ได้จากในฟาร์มมาทำอาหารทานได้เอง ในส่วนของ สถานที่ฝึกซ้ อ ม ม ว ยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “ค่ า ยมวยบัญชาเมฆ”

หลังเข้ารับร า ชการมานานถึง 8 ปี ซึ่งเดิมทีเจ้าตัวมีตำแหน่งทางท ห า รเป็นนายทห ๅร สัญญ า บัตร ยศร้อยตรี แต่ล่าสุดได้เลื่อนย ศเป็นยศร้ อ ยโทแล้ว

ซึ่งการเลื่อนยศท ห า รในแต่ละครั้งก็มีผลถึงอั ต รา เงิ น เดือนด้วยเช่นกัน ซึ่งมีอัตราเงินเดือนที่แบ่งตามขั้นสูงถึง 38,750 บๅท

แต่ยังได้รับจากด้านอื่นๆมาอีกมากมาย ไม่ใช่แค่ช ก ม วย ทั้งยังมีธุรกิจและไร่นาที่ตนนั้นกลับบ้านเ กิ ดทำต ล อ ด

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3OZ8Agf