อัจฉริยะ โชว์ภาพค ลิ ปมัดตัว กุนซือข โ ม ย ศ พแตงโมไปจัดการ

อัจฉริยะ โชว์ภาพค ลิ ปมัดตัว กุนซือข โ ม ย ศ พแตงโมไปจัดการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเ ห ยื่ ออาชญาก ร ร ม เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำร ว จแห่งช า ติ ให้มีคำสั่งตั้งคณะก ร ร มการสอบสวนวินัยร้ า ย แ ร ง และ ย้า ยจากตำแหน่งเดิมมาประจำที่ ศปก.ตร.กับนายตำร ว จที่ทำคดีการเ สี ย ชี วิ ตนางสาวภัทรธิดา พัชรวีรพงษ์ หรือ “แตงโม” พ ร้ อ มได้เปิดภาพค ลิ ปนาทีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ ลงมือจัดการร่างของแตงโม

อัจฉริยะโชว์ให้ดูชัดๆ ภาพคลิปขโ ม ย ร่ า งแตงโม เปิดชื่อกุนซือ “พลตำรวจตรี ต” โดยในวันนี้ นายอัจฉริยะ ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งช า ติ ให้มีคำสั่งตั้งคณะก ร ร มการสอบสวนวินั ยร้ ายแรง และย้ า ยจากตำแหน่งเดิมมาประจำที่ ศปก.ตร. กับนายตำรวจที่ดูแ ล ค ดี แต งโ ม 4 คนด้วยกัน

คือ

…พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำร ว จภูธรภาค 1

…พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผู้บังคับการสืบส ว นตำ รว จภูธรภาค 1

…พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำร ว จภูธรจังหวัดนนทบุรี

และพ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ผู้กำกับการ สภ.เมืองนนทบุรี

ทั้งนี้ นายอัจฉริยะ ได้เผยชื่อกุนซือคนสำคั ญ ค ดีแตงโม บอกว่าเป็น “พลตำรวจตรี ต.” พร้ อ มกันนี้ได้มอบหลักฐานสำคัญให้กับนักข่า วคือภาพจากค ลิ ปที่อ้างว่าเป็นนาทีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ ข โ ม ย ศ พ แ ตงโมไปจัดการ

ในคลิปนี้จะเห็นหมดว่ามีใครทำอะไรบ้าง เป็นนาทีนำร่ า งแตงโมไปจัดการกับใบพัดเรือเพื่อสร้างบา ดแ ผ ล

นายอัจฉริยะ บ อ กว่าอ ย า กให้ช่วยกันดูว่านี่คือสถานที่ใด ส่วนวันนี้ให้แค่ภาพนิ่งไปแต่ค ลิ ปเต็มจะเปิดให้ดูในวันที่ 9 พ.ค. 2565 นี้ ในภาพนี้มีศ พของแตงโมอยู่ด้วยแต่เซ็นเซอร์ไว้เผยแพร่ไม่ได้ ทว่าในวันที่ 9 นี้จะเปิดหมดทุกอ ย่ า ง ก่อนทิ้งท้ายว่าคืนนี้คุณห ม อคนสวยคงนอนไม่หลับแน่

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3LLPfwW