ห้องเรียนเคมีดาว

โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” หรือ Dow Chemistry Classroom จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริง ไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น

โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนที่มีความปลอดภัยสูง ใช้ปริมาณสารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบปกติถึง 2,000 เท่า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณของเสีย และให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือทำการทดลองด้วยตนเองแล้วมีคุณครูที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน จาก 1,055 โรงเรียน

ห้องเรียนเคมีดาว

 

ห้องเรียนเคมีดาว

 

ห้องเรียนเคมีดาว

 

ห้องเรียนเคมีดาว

 

ห้องเรียนเคมีดาว

 

ห้องเรียนเคมีดาว

 

ห้องเรียนเคมีดาว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3yxsIQX