งดงามหมดจด “พระองค์ติ๊ด”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระองค์ติ๊ด ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านศิลปะ อีกทั้งทรงมุ่งมั่นกับการปฏิบัติพระกรณียกิจทางพุทธศาสนา และที่สำคัญทรงตามรอยทูลกระหม่อมตาในเรื่องความพอเพียง

นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงจบการศึกษาด้านออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พระองค์ติ๊ดก็ทรงแสดงพระปรีชาสามารถในด้านนี้ออกมาได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะผลงานศิลปนิพนธ์ที่พระองค์ทรงออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น

“ชีวิตที่กลมกลืน” ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา “ชีวิตที่กลมกลืน” ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา “ชีวิตที่กลมกลืน” ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

รวมไปถึงทรงร่วมกับอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ในการออกแบบถุงผ้าและเสื้อยืดลายช้างนพสุบรรณ เพื่อนำไปบูรณะวัดและวังเก่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเกิดความเสียหายจากเหตุมหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554
ผลงาน “ช้างนพสุบรรณ” ที่พระองค์ติ๊ดทรงร่วมออกแบบกับอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

ด้วยพระชันษาเพียง 32 ปี ก็นับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แห่งราชวงศ์จักรี แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระจริยวัตรของพระองค์อยู่ในขอบเขตของการเป็นเจ้าหญิงอยู่ตลอดเวลา กลับกันพระองค์โปรดกับความเป็นธรรมชาติ

อีกทั้งมีพระประสงค์ที่อยากช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่มีความรู้มากพอ พระองค์จึงมีพระดำริให้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่หมู่บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการนี้เป็นโครงการเกษตรตัวอย่าง เดิมทีพื้นที่ดังกล่าวทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว แต่ได้รับการปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรให้กับชาวบ้านที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและผู้สนใจทั่วไปณ โครงการส่วนพระองค์แห่งนี้

พระองค์ติ๊ดเสด็จไปอยู่บ่อยครั้ง และมักจะใช้เวลาส่วนพระองค์ไปกับการทรงงานในพื้นที่ร่วมกับผู้ติดตามและชาวบ้านอย่างใกล้ชิด จนปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมของคนไทยสามารถทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริง

งดงามหมดจด “พระองค์ติ๊ด”

 

งดงามหมดจด “พระองค์ติ๊ด”

งดงามหมดจด “พระองค์ติ๊ด”

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3OXEauI