สุดท้ายคือความสวยงาม ชี วิ ตชาคริต หลังแต่งภรรย า

สุดท้ายคือความสวยงาม ชี วิ ตชาคริต หลังแต่งภรรย า

เคยเป็นพระเ อ ก ห นุ่ มที่ทุมเททำแต่งานสุดๆ สำหรับ ช าคริต แย้มนาม อีกทั้งข่าวต่างๆ ของเจ้าตัวที่ผ่านมาทำให้ถูกมองว่าเจ้าตัวเป็นห นุ่ มสังคมทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเป็นคนเรียบง่าย

แต่เมื่อเจ้าตัวตั ดสินใจจูงมือสาวนอกวงการ แอน ภัททิรา รุ่งโรจน์ แต่งงานและใช้ชีวิ ตร่วมกัน และมีทาย า ทตัวน้อยๆ น้องโพธิ์ บุ ตรชายสุดรักชีวิ ตของหนุ่มคริตก็ดูจะเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียว

ซึ่งหลายคนมองว่าที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะศรีภร ร ย า อ ย่ างสาวแอนเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายด้วยเลยพูดคุยกับหนุ่มคริตถึงเรื่องนี้

รวมถึงมุมมองของเจ้าตัวที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มีบุ ตรชายด้วย แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควร โดยเฉพาะคุณแอน มีค อ มเมนต์ต่างๆว่าไม่เหมาะสม ไม่สวย ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง

แอน : ค่อนข้างเยอะมากด้วยค่ะ อ ย่ า งเรื่องงานแต่งงาน เราก็มีการเตรียมมาพอสมควร เพียงแค่เราไม่ได้บ อ กใคร เพราะเราอ ย า กแต่งกันเงียบๆ แต่ว่าก็จะมีผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่เราเชิญหรือว่าเพื่อนฝูงที่เราเชิญ เขารู้ว่าต้องมางานวันนี้

แต่พอวันที่ข่าวออกมันใกล้กับวันที่แต่งเต็มที่แล้ว เราก็เลยตกใจ แล้วมันก็โดนข้างแ ร งมาก ต่อว่าครอบครัวว่าเลี้ยงมายังไง มันจี้ดนะคะ ค่อนข้างจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้จักเรา แต่ตั ดสินเราด้วยอะไร ซึ่งเราก็คุยกันตล อ ด สิ่งที่มันทำให้เราผ่านมาได้ก็คือตัวเขาด้วย ตัวครอบครัวด้วย

ช าคริต : เขาก็ถามว่าทำอะไรผิด ผมก็บ อ กว่า ขอโ ท ษเขาไป สิ่งที่เราไม่ได้บอกใครตอนนั้นเพราะว่าเราเองก็อย ากมีชีวิ ตเหมือนคนทั่วไป ซึ่งผมพูดหลายครั้งแล้ว เพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไง ถ้าเ กิ ดคนเริ่มเข้ามามีความอย ากรู้ อย ากสนใจ

เพราะด้วยความที่เป็นตัวเราเอง สิ่งที่ผมกลัวที่สุดที่ทำให้อยู่กันไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นไปกระท บกับครอบครัวเขาหรือเปล่า ที่แบบภายใน 3 ชม. ภายในข้ามคืนทุกคนมาสนใจ เขาจะต กใจหรือเปล่า

เพราะเขาใช้ชีวิ ตปกติมาต ล อ ดนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่ ว งมากกว่า มันจะทำให้เรากับเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน เราโ ท ษที่ตัวเรามากกว่า ซึ่งอาชี พนักแสดง แต่ว่าบางทีมันมาพ ร้ อ มกับสื่อสังคมอะไรอย่ า งนี้มันมาเป็นของคู่กัน

ซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กว่าที่คนจะเริ่มเข้าใจ แต่กว่าจะถึงวันนั้นผมกลัวว่าเขาจะอยู่กับเราไม่ไหว มันก็เลยกลายเป็นเครื่องพิสู จน์ไม่ได้พิสูจน์เราเองกับสังคม

แต่ว่าเป็นเป็นการพิสูจน์เราสองคนเองด้วยซ้ำว่าเรารักกันจริงหรือเปล่า เราอยู่ด้วยกันได้ไหม ทุกวันนี้มันก็เป็นบทสรุปที่อ อ กมาผมว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงาม ก็ดีใจที่ทุกคนเข้าใจ และทุกวันนี้เรื่องพวกนี้ก็หายไปแล้ว

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/36ZQdXg