ภาพเก่าเล่าอดีต

เปิดภาพเก่าเล่าอดีต พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด #การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20-29 เมษายน พ.ศ. 2546 #เมื่อ19ปีที่แล้ว

‘การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย’ (Asian Physics Olympiad: APhO) เป็นการแข่งขันฟิสิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งยังเป็นการแข่งขันหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการที่จัดเป็นระดับภูมิภาค และเป็นการแข่งขันฟิสิกส์รายการเดียวที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาค โดยมีต้นกำเนิดมาจากฟิสิกส์โอลิมปิก โดยจะจัดล่วงหน้าการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกประมาณ 2 เดือน

จุดเริ่มต้นของการแข่งขันรายการนี้เกิดขึ้นจาก ในปี พ.ศ. 2542 ดร.โยฮันเนส เซอร์ยา หัวหน้าทีมฟิสิกส์ของประเทศอินโดนีเซีย และศาสตราจารย์ ดร. วาลเดอร์มาร์ กอร์ซโควสกี ประธานของคณะกรรมการฟิสิกส์โอลิมปิก ได้จัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรก ที่เมืองคาราวาสิ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 12 ประเทศ ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล คาซัคสถาน มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ไทย และเวียดนาม

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ในครั้งที่ 4 และครั้งที่ 10

ภาพเก่าเล่าอดีต

ภาพเก่าเล่าอดีต

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3F3i9Gf