แสนปีติใ จ ในหลวง ทรงขุดดิน ริเริ่มโครงการ โคก หนอง นา

แสนปีติใ จ ในหลวง ทรงขุดดิน ริเริ่มโครงการ โคก หนอง นา

พ ร ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าฟ้าพัชรกิติย า ภาฯ – เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ และเจ้าคุณพ ร ะ สินีนาฏ ทรงประกอบพิ ธี บว ง ส รวงพื้นที่ โคก ห น อ ง นา ณ พ ร ะตำหนักเรือนต้น พ ร ะราชวังดุสิต

วันที่ 5 เมษายน 2564 พ ร ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ พ ร ะ ราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพ ร ะเจ้า ลู ก เธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพ ร ะเจ้า ลู ก ย า เธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุม า ร และเจ้าคุณพ ร ะสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ไ

ปทรงประกอบพิ ธี บ ว ง ส รวงพื้นที่ โคก ห น อ ง นา ณ บริเวณพ ร ะตำหนักเรือนต้น พ ร ะที่นั่งวิมานเมฆ พ ร ะราชวังดุสิต

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2PC2RmR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *