พ ร ะราชินีฯ พร้อมด้วยพ ร ะองค์ภาฯและพ ร ะองค์ทีฯ เสด็จฯ สกลนคร

พ ร ะราชินีฯ พร้อมด้วยพ ร ะองค์ภาฯและพ ร ะองค์ทีฯ เสด็จฯ สกลนคร

7 เมษายน 64 – สมเด็จพ ร ะนางเจ้าฯ พ ร ะบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพ ร ะ เจ้า ลู ก เธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย า ภ า นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพ ร ะเจ้าลูกย า เธอ เจ้าฟ้ า ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุ ม า ร เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพ ร ะราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอกหญิงคันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านท ห า รบก สาขา ก อ ง ทั พภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิ ต อ า ส า พสกนิกรชาวสกลนคร เฝ้าทูลละอองธุลีพ ร ะบาทรับเสด็จ ณ สนามบินก อ ง ทั พ บ ก ค่ า ยกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สมเด็จพ ร ะนางเจ้าฯ พ ร ะบรมราชินี เสด็จพ ร ะ ราชดําเนินโดยรถยนต์พ ร ะที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพ ร ะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพ ร ะเจ้าลู ก ย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุ ม า ร ไปทรงปฏิบัติพ ร ะ ราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ดังนี้

วั ด พ ระธาตุเชิงชุมวรวิห า ร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วั ด ป่าโสตถิผล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พ ร ะตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สนามบินเฮลิคอปเตอร์ พ ร ะตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ไปยัง สนามบินเฮลิคอปเตอร์ ชั่ ว คราว สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชี พบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

สนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่ วคราว อุทย า น ห น อ ง ห า รเฉลิมพระเกียรติ ไปยัง อุท ย า น หนองหารเฉลิมพ ร ะเกียรติ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3t16pgO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *