กรมพระศรีสวางควัฒน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ น.อ. วีระยุทธ ดิษยะศริน ในการนี้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแสดงความยินดี พระบิดาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จประทานช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน (พระบิดา) เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้อนุมัติประกาศเกียรติคุณในการสร้างคุณประโยชน์ ต่อวงการกีฬาและได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์

กรมพระศรีสวางควัฒน

กรมพระศรีสวางควัฒน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3uUvuw5