พระราชาในดวงใจไทยทั้งชาติ

เปิดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบันทึกพระรูปของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกมาได้วิจิตร งดงาม และ ทรงคุณค่าในทางศิลป์ เป็นที่สุด

ซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัต์เหล่านี้แสดงถึง พระอัจฉริยภาพรอบด้าน ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี

 

พระราชาในดวงใจไทยทั้งชาติ

พระราชาในดวงใจไทยทั้งชาติ

 

พระราชาในดวงใจไทยทั้งชาติ

 

พระราชาในดวงใจไทยทั้งชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3vh5FXl