ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมครอบครัว โดยเสด็จร่วมด้วย