โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ ”โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น ”โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จำนวน ๑๕ โครงการ ครอบคลุม ๑๑ จังหวัด

สำหรับพื้นที่บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้ง โดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลักลักษณะโครงการประกอบด้วยบ่อน้ำบาดาล ๘ บ่อ ความลึกเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ถังเหล็กเก็บน้ำความจุ ๒,๐๐๐ ลบ.ม. ความสูง ๙ เมตร ๒ ถัง และหอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันความจุ ๓๐๐ ลบ.ม. ความสูง ๓๐ เมตร ๒ ถัง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำรวม ๒๓.๓ กิโลเมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ครัวเรือน หรือ ๕๘,๐๐๐ คน

พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ปริมาณน้ำรวม ๒.๓ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ทำให้ชาวหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสมบูรณ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันนี้(๓ เมษายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ Today(3 April 2022) at 17.35, Their Majesties the King and the Queen of the Kingdom of Thailand presided over the opening ceremony of the Riverbank Filtration(RBF), a Royal Initiative project for solving the drought at Kanchanaburi Province, Thailand.

ทรงพระเจริญ

ขอขอบคุณข้อมุลข่าวจาก
https://bit.ly/3x6FIMq