พระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้การที่มีคณะแพทย์อยู่ในขบวนเสด็จนี้ ทำให้ทรงช่วยชีวิตราษฎรไว้ได้หลายชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อครั้งที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพ.ศ. ๒๕๑๓ แพทย์ได้ตรวจพบว่าชาวบ้านผู้หนึ่งป่วยหนักเนื่องจากไส้ติ่งแตก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตระเวนชายแดนรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี หนึ่งในคณะแพทย์ผู้ตามเสด็จฯ เล่าความประทับใจครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในชนบทห่างไกลนี้ ไว้ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ว่า….

“…ผมอยากให้คุณเห็นกับตา พ่ออุ้มลูกตัวเล็กมาดักรอกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระบรมราชานุเคาระห์ให้ลูกของเขาที่ปากแหว่งมาแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดจนเป็นปกติ เขาร้องไห้ปลื้มใจที่ลูกเขาหายปากแหว่งโดยเอาลูกกราบพระบาทแล้วเขาก็กราบบังคมทูลอย่างซื่อๆ ว่า…

“…ผมพาลูกมาขอบใจที่พ่อช่วยรักษาให้มันหาย…..”Cr : หนังสือร้อยเรื่องในรอยจำสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3NIfDJv