เครื่องราชูปโภคในพระบรมราชินีของไทย

ภาพสมเด็จพระราชินีสุทิดาฉลองพระองค์ในชุดไทยบรมพิมานสีชมพูอันงามงด ประทับเบื้องหน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ ขณะที่อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พ.ค.2562

การปรากฏพระองค์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พ.ค. นับเป็นครั้งที่สาม นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามกฎหมายและราชประเพณี และโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นพยานในการลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในทะเบียนราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136 ตอนที่ 11 ข มีความว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน”

วันรุ่งขึ้น (2 พ.ค.) สมเด็จพระราชินีสุทิดาตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นการเสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจร่วมกันของทั้งสองพระองค์เป็นครั้งแรกในฐานะสมเด็จพระราชินี

เครื่องราชูปโภคในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกอบด้วย
– พระราชอาสน์

– เบื้องขวาทอดพานพระศรีทองคำลงยาราชวดี พร้อมเครื่อง ด้านหน้าทอดบ้วนพระโอษฐ์ทรงกระทายทองคำลงยาราชาวดี

– เบื้องซ้ายทอดขันน้ำเสวยทองคำลงยา พร้อมหีบพระศรีทองคำลงยามีพานรอง

ที่มา : เพจใต้ร่มฉัตร