สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 2 เมษายน 2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 โดยมี

ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเสด็จด้วย ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต ภาพจาก มติชนออนไลน์ ทรงพระเจริญ #เรามีในหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3u1Nbui