น้องน้อยของพี่ชาย

ในบทพระราชนิพนธ์ “น้องน้อยของพี่ชาย” ซึ่งเป็นบทความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔

 

ตอนหนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ว่า“…เมื่อตอนเล็ก ๆ ถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่ จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอด น้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆ เสมอ อยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ กับพี่ๆ เป็นเด็กที่กล้า ตรงไปตรงมา ซนแบบเด็ก ๆ ทั่วไป และชอบเล่นแบบผู้ชายน้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ ๆ ช่วยถือของตามไปเสมอ ยังเป็นผู้ดูแล และเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วย ไม่เอาเปรียบใคร ไม่คิดถึงตัวเองก่อน

พอช่วงหลัง เมื่อพี่ชายต้องจากทุกคนไปเรียนเมืองนอก เราก็เริ่มห่างกัน แต่น้องน้อยก็ยังเขียนจดหมายถึงพี่ชายสม่ำเสมอ และยังคอยดูแลของให้พี่ชายที่อยู่เมืองไทยอีกด้วยความทรงจำของพี่ที่นึกถึงน้องน้อยนี้

อาจจะเป็นบางส่วนบางเสี้ยวในชีวิตของเราเมื่อเด็กๆ แต่ความดี ความน่ารักของน้องน้อยที่มีต่อพี่น้อง และที่พี่จำได้ดีเสมอ คือ น้องน้อยมีน้ำใจกับพี่น้อง เป็นเด็กดี ฉลาด ร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันเสมอ ไม่เคยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่เคยทำให้ใคร หรือผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เคยฟ้อง ไม่เคยแก้ตัว และเมื่อมีอะไรก็จะหันซ้าย-หันขวานึกถึงพี่น้องก่อนเสมอ

ในโอกาสที่น้องน้อยครบ ๓ รอบในครั้งนี้ พี่ขอมีส่วนร่วมกับประชาชนชาวไทยส่งความรักมายังน้องน้อยที่ดีและน่ารักของพี่ ขอให้น้องน้อยจงเป็นที่รักเคารพของประชาชนตลอดไป และมีกำลังกาย

กำลังใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติ เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป…”จากพี่ชายที่รักน้องเสมอมา “พี่ชาย”๒ เมษายน ๒๕๓๔๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

น้องน้อยของพี่ชาย

น้องน้อยของพี่ชาย

 

น้องน้อยของพี่ชาย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3NKjRAc