สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ในการตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ‘อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา’ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 30 มีนาคม

ที่ผ่านมานั้น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี #ทรงฉลองพระองค์แบบสากลผ้าไหมพื้นเรียบ พระภูษาผ้าจกไหม ลายข้าวหลามตัด สีน้ำเงิน อันเป็นสีประจำโรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทั้งนี้ #สีน้ำเงิน เป็นสีที่หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ #ยังทรงเข็มกลัดพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ได้ทรงสร้อยพระศอลูกปัดโทนสีแดงเข้ากันอย่างลงตัวกับพระกุณฑลมุกประดับหินสีแดงเบอกันดี ทรงฉลองพระบาทสีน้ำเงิน ทรงกระเป๋าทรงถือที่เข้ากับสีและลวดลายบนฉลองพระองค์ด้วย #ทรงพระสิริโฉมยิ่ง #งามสมบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3DxiwIu