ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำนักพระราชวัง เชิญชวน ปชช.ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แจ้งว่า สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565

 

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/35oxqnR