ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

เวลาออกไปเยี่ยมราษฎร มีคนมาเฝ้าแยะ ฉะนั้นจึงต้องมีข้าราชบริพารที่ตามเสด็จไปแยะ ข้าราชบริพารแต่ละคน (แต่ก่อนข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้รับการฝึกฝนเช่นนี้เหมือนกัน ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางเป็นระเบียบเหมือนกัน) เวลาตามเสด็จจะต้องมีอุปกรณ์ติดตามตัวไปให้ครบ รวมทั้งของส่วนตัว เช่น ไฟฉาย สมุดจด และแผ่นกระดาษสำหรับเขียนข้อความติดสิ่งของและรายชื่อบุคคลที่เข้าเฝ้า

เครื่องเขียนสำหรับจดมีทั้งปากกาปากเล็กสำหรับจดธรรมดา ปากโตสำหรับเขียนข้อความในแผ่นกระดาษ ถุงพลาสติกสำหรับใส่สมุดที่จะเขียนกลางฝน สมุดที่ใช้จดส่งตัวคนไข้เข้าโรงพยาบาลเมื่อแพทย์ในขบวนเสด็จฯ บอกว่าคนไข้ผู้นี้ควรไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล เสื้อฝน ของแจกราษฎรก็ต้องถือไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์ ไปกันได้น้อยคน

คนที่ไปก็ต้องเป็นประโยชน์ที่สุด ต้องถือของที่จะแจกราษฎร เช่น เสื้อยืดเด็ก ผ้าขนหนู ขนมผิงเกษตร (ขนมทำด้วยถั่วเหลือง) เกลือไอโอดีน ฯลฯ ในรถที่นั่งกันไปยังให้มีค้อน เผื่อเกิดมีปัญหาขัดข้องประตูรถเปิดไม่ได้ ยังพอใช้ค้อนทุบออกมาได้ เวลานั่งรถคันหนึ่งๆ ก็ให้นั่งไปมากๆ เพื่อประหยัดที่…”

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์เรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษา ในกรมสมเด็จพระเทพฯสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

 

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

 

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

 

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

 

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

 

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

 

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

 

ส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/38c1wfl