ย้อนชมภาพเมื่อครั้งในหลวง วางพวงมาลา “ย่าโม” ครั้งแรก

ย้อนชมภาพการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2498 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. จนถึงการเสด็จครั้งสุดท้าย ปี 2538 ที่วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด

ในวันที่ 2 พ.ย. 2498 หรือ เมื่อ 67 ปีก่อน ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ครั้งแรก ในวันเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไต่ถามทุกข์สุขของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก ทั้งราษฎรในเมือง และที่เดินทางมากจากต่างเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และยังมีภาพที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาที่ประทับหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจในการต้อนรับของชาวจังหวัดนครราชสีมา

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2498 ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และในวันเดียวกันยังเสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทรงพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ภริยานายช่าง และข้าราชการของกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องต่อการรับเสด็จที่ไทรงาม โดยทั่วกัน

นอกจากนี้ ยังมีภาพเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2507 ทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมา และทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนสุรนารีวิทยา จากนั้นได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติทางด้านวิชาการของนักเรียนด้วยความสนพระราชหฤทัย

ก่อนหน้าได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมกิจการ และผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยครูนครราชสีมา และในปีเดียวกัน ทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ด้วย

และภาพพระราชกรณียกิจอื่น ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนครราชสีมาอีกหลายครั้ง

และภาพการเสด็จพระราชดำเนิน จ.นครราชสีมา ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2538 เสด็จไปประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกเหนืออุโบสถวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในขณะนั้น พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่


ที่มา : เพจใต้ร่มฉัตร