วิธีการเลี้ยงหมู

ในคราวที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานโคพันธุ์และสุกรแก่ชาวไทยภูเขาภาคเหนือ ในครั้งนั้นมีนักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเสด็จไปด้วย พระองค์โปรดฯ ให้นักวิชาการเกษตรอธิบายหลักโภชนาการ การเลี้ยงดูสุกร

นักวิชาการเหล่านั้นได้ใช้ศัพท์ต่างๆ มากมาย ที่ชาวเขาฟังแล้วคงไม่เข้าใจ พระองค์ทรงปล่อยให้นักวิชาการพูดอธิบายประมาณครึ่งชั่วโมง ทรงสังเกตเห็นพวกเขานั่งฟังตาปริบๆ ทรงถามนักวิชาการว่า ….
“…จบแล้วหรือยัง…”

นักวิชาการกราบบังคมทูลว่า….”…จบแล้วพระพุทธเจ้าข้า…”จากนั้นในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสว่า ถ้าอย่างนั้นฉันพูดบ้างนะ แล้วพระองค์รับสั่งกับชาวเขาว่า …..”…ฟังให้ดีๆนะ จะเลี้ยงหมูให้มันอ้วนโตเร็วๆ ต้องให้มันกินให้อิ่ม…”

แล้วทรงหันมาทางนักวิชาการ รับสั่งว่า…”จบแล้ว” ทำเอาผู้ตามเสด็จอมยิ้มไปตามๆกันCr : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการอนุรักษ์ภาษาไทย ของ นวรัตน์ พลเดช สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วิธีการเลี้ยงหมู

 

วิธีการเลี้ยงหมู

 

วิธีการเลี้ยงหมู

 

วิธีการเลี้ยงหมู

 

วิธีการเลี้ยงหมู

 

วิธีการเลี้ยงหมู

วิธีการเลี้ยงหมู

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3uArksO