รอยยิ้มของเจ้าหญิง

พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน เฝ้าฯ เพื่อสัมภาษณ์พิเศษเรื่องแนวพระราชดำริและการทรงงานด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้คนทำงานด้านประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในหลากหลายมิติ ทรงศึกษาและสนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์จนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากมาย นั่นคือสิ่งที่ปวงชนชาวไทยรับทราบมาโดยตลอด

คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ก็ทำงานด้านประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน ปัจจุบันคุณใหม่รับราชการตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

งานของคุณใหม่ที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือ โครงการ ‘วังน่านิมิต’ จัดไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการ ‘วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา’ ที่กำลังจัดระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โครงการวังน่านิมิต คือการบอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่าน ‘จินตนาการ’ ว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่วังหน้าเราจะได้พบเห็นอะไร

ส่วนโครงการ ‘วังหน้านฤมิตฯ’ คือการนำเสนอประวัติศาสตร์ผ่าน ‘การสร้างสรรค์’ ด้วยการชวนศิลปินและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ตีความแล้วนำเสนอเรื่องราววังหน้าในมุมของตัวเอง

สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดโครงการวังหน้านฤมิตฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

คุณใหม่จึงขอพระราชทานสัมภาษณ์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เรื่องแนวพระราชดำริและการทรงงานด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้คนทำงานด้านประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้

จึงเกิดเป็นบทสัมภาษณ์เรื่องประวัติศาสตร์ ครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างสมเด็จพระเทพรัตนฯ กับคุณใหม่ นักประวัติศาสตร์ 2 รุ่นที่พยายามถ่ายทอดเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่นเดียวกัน

นับเป็นพระฉายาลักษณ์ที่คนไทยเห็นแล้วชื่นใจยิ่งนัก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน