ชุดไทยพระราชนิยม

ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม แบบไทยอมรินทร์ พระภูษาผ้ายก สีมุกสุข(ไทยโทน) ลายเกล็ดพิมเสน #ทรงเข็มกลัดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทับพระทรวงทองถนิมอย่างโบราณ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรง#ทรงเจลแอลกอฮอล์แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOKและ ทรงพัดด้ามจิ้ว

ลายเกล็ดพิมเสน เป็นลายโบราณที่มีความสวย ทอเป็นลายอยู่บริเวณท้องผ้า ลักษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และผลึกรูปเพชรเจียระไน เป็นกลุ่มลายเรขาคณิต แต่โบราณพบในผ้ายกเมืองนครลายเกล็ดพิมเสนที่พบมีทั้ง ผ้ายกทองและผ้ายกไหม ปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลาย ที่กลุ่มทอผ้ายกจังหวัดลำพูน กลุ่มทอผ้ายกจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มทอผ้ายกจังหวัดนครศรีธรรมราช

หากจะกล่าวถึงผ้ายกเมืองนคร นั้นเป็นชื่อเฉพาะ หมายถึง ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอสืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นผ้าที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดี สันนิษฐานว่าในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์

ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ ๗ และมีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันคงจะมีการทอผ้าอย่างจริงจังแล้ว เพราะยุคนั้นตามพรลิงค์ เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอาศิลปวัฒนธรรมจาก จีน อินเดีย และอาหรับ ชาติต่างๆเหล่านี้คงจะนำเอาวิชาการทอผ้ามาถ่ายทอดไว้ ซึ่งทำให้ชาวพื้นเมืองรู้จักการทอผ้าทั้งผืนเรียบและผ้ายกดอก

Thai National Costume in Thai Amarin Lumphun Brocade Silk Mook Sook (Thai tone) The Queen add a Gel Alcohol Wristband SIRIVANNAVARI BANGKOK and hand-painted folding fan.

Patchouli scale pattern It is an ancient pattern that is beautiful. Woven in a pattern on the stomach area The pattern is a small square and diamond-shaped crystals a group of geometric patterns but in ancient times, found in Nakhon Nakhon cloth with patchouli scales that were found in both Golden cloth and silk cloth It is now widely popular at the weaving group in Lamphun Province Weaving group in Surin province and the weaving group in Nakhon Si Thammarat Province.

If talking about the cloth for the city of Nakhon is a specific name, referring to the traditional woven cloth of Nakhon Si Thammarat province that has been woven since ancient times. It is a fabric that has been regarded since ancient times as being beautiful as a model of fine fabric. It is assumed that in the

Kingdom of Tam Bhorn Link or Tamba Link This is an ancient kingdom that has existed since before the 7th Buddhist century and is centered in Nakhon Si Thammarat. At present, there must be serious weaving. because that era followed the blessing link It is a port city, trading center, exchanging goods. and the dissemination of arts and culture Therefore, there has been an exchange of arts and culture from China, India and Arab nations. which made the natives know how to weave both plain and daffodils.

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3JL8u8U