พระจริยวัตรอ่อนน้อม ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เหตุการณ์ประทับใจหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารบก. หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ อาคาร ๒ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

เมื่อในหลวงพระราชทานพระบรมราโชบายแก่คณะทำงานฯ แล้วทูลกระหม่อมภาได้ตรัสถามสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ว่า
“…สมเด็จฯ ทรงพระราชทานคำแนะนำนิดหน่อยไหมเพคะเด็ก ๆ อาจจะอยากฟังพระสุรเสียง…”

ปรากฎว่าด้วยความถ่อมพระองค์อยู่เสมอของสมเด็จพระราชินีทรงส่ายพระพักตร์แย้มพระสรวลด้วยความเกรงพระทัยที่จะพระราชทานคำแนะนำใด ในหลวงจึงยิ่งแย้มพระสรวลแล้วทรงเปิดปุ่มไมโครโฟนทันทีทรงปรับไมโครโฟนให้สมเด็จพระราชินี ได้มีรับสั่งบ้างสมเด็จพระราชินี จึงตรัสว่า

“…สมเด็จฯ กรมหลวงท่านทำดีอยู่แล้วเพคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ…”

ป.ล. “ทูลกระหม่อมภา” หรือ “สมเด็จฯ กรมหลวง” หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Cr. โบราณนานมา ที่มา : เพจกลุ่มจิตอาสาคนรักในหลวง