วันวาเลนไทน์ของกรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวานนี้ (วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้านชาย-หญิง ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง สถานการณ์เรื่องน้ำบริโภค และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามพระราชดำริ

จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน การทำขนมคุกกี้งาขี้ม่อน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล ทรงเยี่ยมราษฎร และเสด็จฯ ไปยังโรงอาหารเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ที่มา: เฟซบุ๊ก สำนักงาน กปร.