รัชกาลที่ 9 ทรงดนตรี

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ จัดขบวนเล่นมาร์ชชิ่งแบนด์คอยรับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงความยินดีที่พระราชมารดาทรงพิชิตยอดดอยอินทนนท์ได้

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

 

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

 

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

 

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

 

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

 

ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/33iMEtn