พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

เป็นอีกเรื่องราวที่หาชมได้ยาก เมื่อนิตยสารชื่อดัง LIFE ได้เผยแพร่ภาพถ่าย พระอิริยาบถสุดชิลล์ในพระราชวัง และพระราชพิธีส่วนพระองค์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

 

พร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3LsYdzx